Koordinator-/samordnarträff om lärlingsutbildning

Du som arbetar som koordinator eller samordnare för lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen får aktuell information från Skolverket och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

Välkommen till en digital träff den 7 december för information och erfarenhetsutbyte om lärlingsutbildning med kollegor runt om i landet.

Anmälan

Anmäl dig till den digitala träffen om lärlingsutbildning senast den 1 december Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Du som är koordinator/samordnare för lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Tid och plats

Datum och tid: Den 7 december kl 14.00-16.00

Plats: Träffen är digital, länk skickas ut cirka en vecka före

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Program

Preliminärt program, detaljerat program/tema presenteras under november.

Information från Skolverket

Erfarenhetsutbyte 1

Erfarenhetsutbyte 2

Ni väljer angelägna frågor att diskutera.

Kontakt

Har du frågor kontakta Lärlingscentrum: larlingscentrum@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 september 2022.