Leda digitalisering – en konferens för nämndpolitiker och skolchefer i Göteborg

Välkommen till en kostnadsfri konferens om förskolans och skolans digitalisering. Konferensen arrangeras av Skolverket i samarbete med RISE och äger rum på flera platser runt om i landet under våren 2023.

Lärare och elever tittar tillsammans på en bärbardator

Få inspiration, nya kunskaper om skolans och förskolans digitalisering och nätverka med andra huvudmän. Under dagen kommer du att få möjlighet till:

 • Ökad kunskap om vad förskolans och skolans digitalisering innebär
 • Inspiration till hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara för att öka måluppfyllelse och stärka likvärdighet i förskola och skola
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer för att leda förskolans och skolans digitalisering
 • Erfarenhetsutbyte med andra nämndpolitiker och skolchefer

Anmälan

Konferensen anordnas på olika orter runt om in landet. Anmäl dig till det tillfälle som fungerar bäst för dig.

Anmäl dig till till konferensen Leda digitalisering Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är lokal skolpolitiker eller skolchef i offentlig verksamhet.

Tid och plats

Göteborg, den 9 mars kl. 10-15. Förmingel startar kl. 9.30.

Konferensen anordas även på följande datum och orter:

Program

 • 9.30 Kaffe och mingel
 • 10.00 Samhälle och skola i en digital tid
 • 11.00 Förskolans och skolans digitalisering – möjligheter och utmaningar
 • 12.00 Lunch
 • 13:00 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
 • 14.00 Styrning och ledning – huvudmannens roll för barns och elevers lärande
 • 15.00 Avslut – kaffe och kaka

Kontakt

För frågor om program och innehåll kontakta
Samuel Mattsson, undervisningsråd
samuel.mattsson@skolverket.se

För frågor om anmälan och konferensens upplägg, kontakta
Kristina Söderberg, Projektledare, RISE
kristina.soderberg@ri.se

Senast uppdaterad 18 januari 2023.