Leda digitalisering – en konferens för nämndpolitiker och skolchefer i Stockholm Arlanda

I samarbete med RISE hälsar Skolverket välkommen till en kostnadsfri konferens om möjligheter och utmaningar med skolväsendets digitalisering. Konferensen kommer att ha fokus på hög deltagaraktivitet och gästar flera städer under våren 2023.

Lärare och elever tittar tillsammans på en bärbardator

Få inspiration, kunskaper och byt erfarenheter med andra huvudmän om skolväsendets digitalisering. Under dagen kommer du att få möjlighet till:

 • Samtal och erfarenhetsutbyte med andra huvudmän
 • Ökad kunskap om vad skolväsendets digitalisering innebär och om digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Inspiration till hur digitaliseringens möjligheter och utmaningar kan tas tillvara för ökad kvalitet och likvärdighet
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer för att leda skolväsendets digitalisering

Anmälan

Konferensen anordnas på olika orter runt om in landet. Anmäl dig till det tillfälle som fungerar bäst för dig.

Anmäl dig till till konferensen Leda digitalisering Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är lokal skolpolitiker eller skolchef hos offentlig huvudman. I mån av plats kan även andra funktioner hos huvudmannen anmäla sig tillsammans med skolchef och politiker.

Tid och plats

Stockholm Arlanda, måndagen den 24 april kl. 10-15. Förmingel startar kl. 9.30.

Konferensen anordas även på följande datum och orter:

Program

 • 9.30 Kaffe och mingel
 • 10.00 Samhälle och skola i en digital tid
 • 11.00 Förskolans och skolans digitalisering – möjligheter och utmaningar
 • 12.00 Lunch
 • 13:00 Strategiska och aktuella frågor i skolväsendet
 • 14.00 Styrning och ledning – huvudmannens roll för barns och elevers lärande
 • 15.00 Avslut – kaffe och kaka

Kontakt

För frågor om program och innehåll kontakta
Samuel Mattsson, undervisningsråd
samuel.mattsson@skolverket.se

För frågor om anmälan och konferensens upplägg, kontakta
Kristina Söderberg, Projektledare, RISE
kristina.soderberg@ri.se

Senast uppdaterad 06 februari 2023.