Möjligheter med lektorstjänster 27 september

Det här är det första i en serie med tre fristående webbinarier. Webbinarierna handlar om hur skolchefer och rektorer kan ta tillvara lektorernas kompetens i det svenska skolväsendet.

Innehåll

I webbinariet berättar lektorer, rektorer och skolchefer om sina erfarenheter av hur verksamhetens organisation kan bidra till att utveckla undervisningen, och hur det kan förverkliga en förskola och skola på vetenskaplig grund.

Under webbinariet kommer vi bland annat att ta upp frågor som:

  • Hur bidrar din organisation till att lektorn får möjlighet att utveckla undervisningen baserat på vetenskaplig grund?
  • Hur ser samverkan ut mellan olika roller inom organisationen?
  • Vilka nyckelfaktorer ser du som centrala för att stödja lektorns arbete?

Webbinariet lyfter både dilemman och goda exempel som påverkar uppdraget. Utöver presentationen finns utrymme för frågestund och diskussion.

27 september

Lena Lindblad-Petersen som är rektor och Jenny Fred som är lektor på Hedvig Eleonora skola berättar om lektorns roll i förhållande till rektor och förstelärare. De pratar även om ekonomins roll.

Målgrupp

Skolchefer och rektorer. Webbinariet är både för dig som redan i dag arbetar i verksamheter där det finns lektorstjänster och för dig som är intresserad av att i framtiden anställa en eller flera lektorer. Du som är biträdande rektor eller arbetar inom skolförvaltning och som är särskilt intresserad av innehållet kan också delta.

Plats och datum

Webbinariet hålls digitalt via Teams, den 27 september klockan 10.30–12. Du får länken till webbinariet via mejl under förmiddagen den 26 september.

De andra webbinarierna hålls

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet den 27 september. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om webbinarierna kan du mejla daniel.rosen@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 september 2022.