Mötesplats anpassade skolformer 2023

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer ‒ en fullmatad konferensvecka där du själv väljer bland olika föreläsningar. Konferensen äger rum den 13‒16 juni och arrangeras av Skolverket och SPSM tillsammans.

Mötesplats anpassade skolformer är en digital konferens som vänder sig till dig som arbetar inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.

Under konferensen får du ta del av föreläsningar från myndigheter, från verksamma inom skola och från forskare. Du får även ta del av aktuell information och stödmaterial från SPSM och Skolverket. Konferensen ger dig också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Årets konferens äger rum digitalt via Teams den 13–16 juni och arrangeras av Skolverket och SPSM tillsammans.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan öppnar den 1 maj 2023.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse genom att mejla ditt namn och dina kontaktuppgifter till motesplatsanpassadeskolformer@skolverket.se. Då får du ett meddelande via e-post av oss när anmälan öppnar.

Konferensen är kostnadsfri.

Målgrupp

Mötesplats anpassade skolformer vänder sig till all personal som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Du kan till exempel vara

 • rektor
 • lärare
 • speciallärare eller specialpedagog
 • elevassistent
 • studie- och yrkesvägledare.

Tid och plats

Konferensen är digital och äger rum den 13–16 juni 2023. Konferensen erbjuder valbara seminarier. Du anmäler dig till de seminarier du vill gå på, utifrån din skolform och på de tider som passar dig.

Programmet

Ett detaljerat program kommer att presenteras under våren. Här är ett sammanfattande smakprov på innehållet i de olika föreläsningarna:

 • Skolverket och SPSM informerar
 • Studie och yrkesvägledning
 • Bedömning
 • AKK
 • Stödmaterial
 • Namnbytet
 • Studiepaket
 • Dubbla kursplaner
 • Keynoteföreläsningar
 • Nätverkande och diskussioner med andra deltagare
 • Erfarenheter från kollegialt lärande

Relaterad information

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. På den här sidan kan du läsa om vad ändringarna innebär och om vårt stöd.

Nya namn på vissa skolformer samt stärkt utbildning

Senast uppdaterad 29 mars 2023.