Mötesplats komvux 2023 – konferens

Mötesplats komvux vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och vill veta mer om vad som sker inom komvux, ta del av aktuellt stöd från Skolverket och delta i fördjupande seminarier med koppling till komvux. Årets konferens äger rum digitalt via Teams den 18–22 september.

Anmälan

Anmälan till Mötesplats komvux (tidigare Mötesplats vux) öppnar måndagen den 7 augusti 2023, men du kan anmäla ditt intresse redan nu.

Anmäl ditt intresse till Mötesplats komvux 2023 Länk till annan webbplats.

Antalet platser är begränsat, och därför kan vi behöva göra ett urval av deltagare.

Tid och plats

Mötesplats komvux kommer att pågå från måndag till fredag vecka 38, det vill säga den 18–22 september, och genomförs digitalt via Teams. Liksom föregående år erbjuder vi olika valbara seminarier under hela veckan. Du anmäler dig till de seminarier som intresserar dig, på de tider som passar dig. Flexibelt – precis som komvux!

Program

Seminarierna innehåller

  • aktuell information om komvux
  • information om det stödmaterial som finns tillgängligt via Skolverket
  • fördjupande seminarier inriktade mot komvux samtliga skolformsdelar.

Ett fullständigt program och tider kommer att publiceras i samband med att anmälan öppnar den 7 augusti.

Mer om Mötesplats komvux

Här hittar du mer information om Mötesplats komvux och presentationer från tidigare års mötesplatser.

Mötesplats komvux

Kontakt

För frågor om program och innehåll, mejla vår funktionsbrevlåda: motesplatskomvux@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 maj 2023.