Mötesplats vux 2022

Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd och få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Årets konferens äger rum digitalt via Teams den 19–23 september.

Mötesplats vux är en årligt återkommande konferensserie. En nyhet för i år är att Mötesplatsen kommer att pågå under en hel vecka och bestå av ett antal valbara seminarier.

Fullständigt program och tider för seminarierna kommer att publiceras i samband med att anmälan öppnar den 8 augusti. Vi uppdaterar fortlöpande informationen på denna kalendersida.

Anmälan

Så här gör du för att delta i något av våra seminarier:

 1. Tryck på de klickbara länkarna vid respektive seminarium och fyll i en anmälan för de seminarier du önskar delta i.
 2. Du behöver fylla i en anmälan per seminarium.
 3. Skriv in i din egen kalender vilka seminarier du har anmält dig till och när.
 4. Anmälan till samtliga seminarier stänger klockan 12.00 den 12 september.
 5. En vecka innan Mötesplats vux börjar, det vill säga under perioden 12–16 september, kommer du att få ett mejl per valt seminarium (det vill säga har du anmält dig till fem seminarier kommer du att få fem olika mejl) med en möteslänk.
 6. Har du inte fått något mejl – titta i skräpposten. Vi vet att mejl från Skolverket ibland tyvärr hamnar där.
 7. Hittar du ändå inte mejlet? Hör av dig till motesplatsvux@skolverket.se så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.

Målgrupp

Mötesplats vux vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och som vill veta mer om vad som sker inom komvux, ta del av aktuellt stöd från Skolverket, få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet samt delta i fördjupande seminarier med koppling till komvux.

Tid och plats

Mötesplats vux 2022 kommer att pågå den 19–23 september 2022 och genomföras digitalt via Teams. Nytt för i år är att vi erbjuder olika valbara seminarier under en hel vecka. Du anmäler dig till de seminarier som intresserar dig – på de tider som passar dig. Flexibelt, precis som komvux!

Program

Här nedan kan du se de generella programtiderna samt se vilka seminarier som går under de olika passen under konferensen. Som du ser kommer de flesta av seminarierna att erbjudas vid flera olika tillfällen. Du anmäler intresse genom att klicka på det seminarie du vill ta del av. Antalet platser är begränsat, och därför kan ett urval av deltagare bli aktuellt.

För bättre överblick över hela veckans utbud av seminarier, klicka gärna på följande länk: Veckoöversikt över alla seminarier under Mötesplats vux 2022 Pdf, 124 kB. (Pdf, 124 kB)

Under rubriken Läs mer om seminarierna längre ned på sidan kan du läsa mer om innehållet i de olika seminarierna.

Programtider

 • Pass 1: 9.00–10.30
 • Pass 2: 10.45–12.15
 • Lunch: 12.15–13.00
 • Pass 3: 13.00–14.30

Läs mer om seminarierna

Här kan du läsa mer om de 22 olika seminarerna på Mötesplats vux.

Aktuellt inom komvux samt Skolverkets pågående och planerade stödinsatser
Här får du aktuell information om vad som är på gång inom komvux men även ta del av Skolverkets pågående och planerade stödinsatser samt möjlighet att ställa frågor.

Apl och lärlingsutbildning
Här får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra om hur man kan organisera och genomföra apl och lärlingsutbildning med god kvalitet. Ni får också möjlighet att ställa frågor till Skolverkets Lärlingscentrum.

Flexibla studieformer inom komvux
Skolverket informerar om sin webbkurs i flexibla studieformer som är framtagen för lärare inom komvux. Du får ta del av mer om innehåll och hur ni kan arbeta med kursinnehållet som en del av det kollegiala lärandet.

Handel och administration blir försäljning och service
Skolverket informerar om de förändringar som gäller för yrkesinriktningen försäljning och service inom komvux. Du får också möjlighet att diskutera, dela erfarenheter med andra och ställa frågor.

Kartläggning av litteracitet
Det här seminariet är till för dig som arbetar med kartläggning av litteracitet. Här får du information om Skolverkets kartläggningsmaterial för vuxnas litteracitetserfarenheter och hur kartläggningen kan organiseras och genomföras. Du får också möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra om hur undervisningen kan anpassas utifrån det som kommit fram i kartläggningar.

Kombinationsutbildningar – utmaningar och framgångsfaktorer
Kombinationsutbildningar kombinerar yrkesutbildning inom komvux på gymnasial nivå med sfi eller sva. Med utgångspunkt i ESF-projektet Kombinationsutbildning sfi där Skolverket har genomfört en nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige får du ta del av utmaningar, hinder, möjligheter och framgångsfaktorer. Du får även möjlighet till dialog och att ställa frågor.

Komvux i sfi
Här får du möjlighet att få aktuell information om Skolverkets arbete med kursplanen för sfi. Du får också möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra om hur lärare kan skapa aktiviteter som stöttar elever att lära sig, utveckla och använda olika språkinlärningsstrategier.

Komvux som särskild utbildning – för rektorer
Skolverket informerar om förändringar, ofta förekommande frågeställningar och aktuella kompetensutvecklingsinsatser inom komvux som särskild utbildning. Du får också möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra rektorer inom särskild utbildning. I slutet av seminariet finns tillfälle att ställa frågor.

Komvux som särskild utbildning (workshop) – möter nuvarande kursplaner på grundläggande nivå elevernas behov? För lärare och studie- och yrkesvägledare.
I den här workshopen får du möjlighet att diskutera innehållet i nuvarande kurser och eventuella behov av nya kurser. Vilka förändringar i kursplanerna behövs för att bättre möta målgruppens behov, oavsett om det handlar om fortsatta studier, arbete eller personlig utveckling? Vi inleder med det senaste inom komvux som särskild utbildning. I slutet av seminariet finns tillfälle att ställa frågor.

Lärportalen och att leda kollegialt lärande
Skolverket berättar om Lärportalen där ni kan hitta kompetensutvecklingsmaterial som vänder sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning. Ni får också information om utbildningen Leda kollegialt lärande som riktar sig till lärare som ska leda det kollegiala arbetet med materialet på Lärportalen. Här får ni möjlighet att diskutera förutsättningar för ett kollegialt lärande och hur ni kan organisera för det i er verksamhet.

Nationella prov och bedömningsstöd inom sfi
Här får du möjlighet att ta del av hur bedömningsstödet ”Nya samtal på gång” kan användas både tillsammans med elever och som fortbildning i lärarlaget. Ni får också möjlighet att ställa frågor om de nationella proven i sfi och tillsammans diskutera hur man kan arbeta med bedömarträning i er verksamhet.

Neutral information för livslång studie- och yrkesvägledning
Utbildningsguiden ger ett samlat och neutralt stöd för vägledning inför val av skola, utbildning och yrke. I detta seminarium visar Skolverket nya och kommande verktyg att använda i undervisningen och i vägledningen som tas fram inom regeringsuppdraget att utveckla digitala verktyg för studie- och yrkesvägledningen. Det kommer även att vara en kortare workshop för insamling av ytterligare behov av verktyg för vägledning inom vuxenutbildningen.
https://utbildningsguiden.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Planering och dimensionering av kursutbud utifrån två användarperspektiv
Lyssna till hur data i susa-navet används och vilka möjligheter det ger för planering och dimensionering av utbildningsutbudet. Susa-navet samlar nationell data om utbildningar. I regeringsuppdraget om en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande arbetar Skolverket tillsammans med flera kommuner för att få in komvux-utbildningar i susa-navet.
https://utbildningsguiden.skolverket.se/om-oss/susa---data-om-utbildningar Länk till annan webbplats.

Sammanhållen utbildning för nyanlända med utbildningsplikt inom etableringsprogrammet
Här får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra om hur man kan organisera och genomföra den sammanhållna utbildningen med god kvalitet. Ni får också möjlighet att ställa frågor till Skolverket bland annat om utbildningsplanens utformning och innehåll.

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning samt ny princip för betygssättning
Under seminariet ges en presentation om den nya betygsbestämmelsen om sammantagen bedömning och Skolverkets nya allmänna råd om betyg och prövning. Ni ges även möjlighet att ställa frågor om betyg och prövning.

Skolverkets nya uppdrag kring validering och kartläggning – vad är nytt?
Under seminariet får du ta del av det nya inom kartläggning och validering. Du får också möjlighet att diskutera tillsammans med andra vad det kan komma att innebära för dig och din verksamhet.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i komvux på grundläggande nivå
Exempel från verksamheter och möjlighet till utbyte och samtal med kollegor kring hur man kan stödja att språk och kunskaper utvecklas parallellt i undervisningen .

Statsbidrag inom komvux
En presentation av aktuell information om statsbidrag inom komvux. Därefter finns möjlighet till diskussion och frågor.

Studie- och yrkesvägledning inom komvux – utmaningar och möjligheter
Här resonerar vi om hur vi kan tänka klokt om vägledningens roll i spänningsfältet mellan arbetslivets och individens intressen och behov. Hur hittar vi en balans här? Vad är utmaningarna och hur ser vi möjligheter?

Stödmaterial kring hedersrelaterat våld
Skolverket informerar om sitt nya stödmaterial kring hedersrelaterat våld anpassat för komvux. Vidare ges information kring de nya skrivningarna i läroplanen för vuxenutbildningen som handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer och om andra delar inom värdegrundsarbete. Du får också möjlighet att diskutera, dela erfarenheter med andra och ställa frågor.

Yrkesförarutbildningarna – ett framtidsperspektiv
Här får du möjlighet att diskutera utkasten till nya ämnesplaner som ska tillämpas från hösten 2025. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Ämnesbetyg i komvux – hur är det tänkt att fungera?
Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i utbildning på gymnasial nivå och ska börja gälla första juli 2025. Hur kommer detta att påverka den kommunala vuxenutbildningen?

Kontakt

Läs mer på Skolverkets webb: Mötesplats vux Länk till annan webbplats.

För frågor om program och innehåll, kontakta oss gärna på följande e-postadress: motesplatsvux@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 juli 2022.