Nätverk för dig som arbetar med kombinationsutbildningar inom komvux

Är du rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare och arbetar med kombinationsutbildningar inom komvux? Välkommen till våra nätverk för erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och utveckling.

Anmälan

Vill du vara med i något av nätverken? Anmäl dig då via denna länk. Länk till annan webbplats. Glöm inte att fylla i vilket av nätverken du är intresserad av att ingå i.

Antalet deltagare är i nuläget begränsat till 200, och ett urval kommer att ske om antalet anmälda överstiger antalet platser. Vi eftersträvar en spridning av deltagare när det gäller kommunal alternativt upphandlad regi, olika professioner och yrkesområden och ser gärna också att olika delar av landet blir representerade.

Målgrupp

Nätverken vänder sig till dig som är

  • lärare i sfi, lärare i svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar inom komvux
  • rektor anställd av huvudman eller extern utbildningsanordnare med ansvar för kombinationsutbildningar inom komvux alternativt med ansvar för utvecklingsuppdrag inom området kombinationsutbildningar
  • studie- och yrkesvägledare i kombinationsutbildningar inom komvux.

Tid och plats

Tid: 22 mars 2023 kl. 13-15

Plats: Digitalt via Teams.

Kontakt

För frågor om anmälan, vänligen kontakta michaela.blume@skolverket.se

Fakta

Skolverket har i uppdrag att stötta huvudmän, rektorer och lärare i organisering och genomförande av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleverna studerar sfi och/eller svenska som andraspråk samtidigt som de läser gymnasiala yrkeskurser inom komvux. Att starta upp nätverk är en del av det arbetet.

Senast uppdaterad 14 december 2022.