Projekt- och grupparbete och elever med NPF – hur kan vi skapa förutsättningar för alla elever?

Välkommen till ett webbinarium om utmaningar med projekt- och grupparbeten i undervisningen. Vi ger exempel på hur man kan planera och genomföra arbeten som skapar bättre förutsättningar för alla elever.

Foton på ungdomar som jobbar med vad som ser ut som projekt.

Projekt- och grupparbeten kan vara på olika sätt vara en utmaning i undervisningen. Därför bjuder in Skolverket till ett webbinarium som berör dessa frågor den 27 oktober. Under webbinariet ger Specialpedagogiska skolmyndigheten och Joanna Lundin praktiska exempel på hur man kan planera och genomföra arbeten som skapar bättre förutsättningar för alla elever, även de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du får också möjlighet att utbyta tips och idéer med andra.

Anmälan

Webbinariet är fullbokat.

Målgrupp

För dig som arbetar i grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskolans skolformer (de anpassade skolformerna). Detta webbinarium kan också vara intressant för specialpedagoger och speciallärare.

Tid och plats

Torsdag den 27 oktober kl. 14.00–16.30.

Webbinariet är digitalt och kostnadsfritt. Mer information om plattform och teknik kommer efter anmälan.

Program

14.00 Skolverket hälsar välkomna

14.05 Eva-Lisa Andersson, Helene Fägerblad, Specialpedagogiska skolmyndigheten

NPF - vad innebär det? Fördelar och utmaningar i undervisningen

14.45 Paus

15.00 Joanna Lundin, föreläsare och leg. lärare

Konkreta tips vid projekt- och grupparbeten

15.50 Gruppsamtal utifrån skolform

16.20 Avslutning

Kontakt

Frågor gällande innehåll: Carina Hafrén, Skolverket: carina.hafren@skolverket.se
Frågor gällande anmälan och teknik: skolverket@reachem.se

Senast uppdaterad 20 september 2022.