Regional nätverksträff för yrkesutbildning i Jämtland, Västernorrland 21 mars

Skolverket bjuder in till en digital halvdag torsdagen den 21 mars där du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra inom skolan som arbetar med yrkesutbildning i Jämtland, Västernorrland.

Välkommen till en digital nätverksträff i Skolverkets regi.

Tema för träffen är samverkan inom arbetsplatsförlagt lärande och skolsamverkan för ökad attraktionskraft. Det här är Skolverkets andra nätverksträff för yrkesutbildning i region Jämtland, Västernorrland.

Datum och tid

21 mars 2024 kl.9.00-12.00
Plats: Digitalt.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till er i Jämtland, Västernorrland som arbetar med gymnasial yrkesutbildning oavsett skolform. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller ha annan roll inom skolan. Syftet är att samverka och nätverka kring yrkesutbildning.

Anmälan

Anmälan till yrkesutbildningsnätverk i Jämtland, Västernorrland den 21 mars-24 Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag den 15 mars 2024.

Konferensen sker via Teams.

Preliminärt program

09.00 Inledning och backspegel

Strukturellt och långsiktigt arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet

09.10 Seminarium 1

Regional representant leder seminariet

09.30 Erfarenhetsutbyte i slumpvis indelade grupper

10.10 Återsamling med reflektioner

10.15-10.30 Paus

Samverkan för att synliggöra yrkesutbildningen och stödja eleverna att göra väl underbyggda val

10.30 Seminarium 2

Studieyrkesvägledargruppen på Skolverket leder seminariet

11.00 Erfarenhetsutbyte efter valt yrkesområde i ditt gjorda val i anmälan

11.30 Återsamling med reflektioner

11.35 Worldskills

11.50 Nytt från Skolverket

12.00 Slut

Kontakt

yrkesutbildningsnatverk@skolverket.se

Senast uppdaterad 20 november 2023.