Regional nätverksträff för yrkesutbildning Jämtland- och Västernorrlands län

Skolverket bjuder in till en heldag den 14 mars där du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med yrkesutbildning i Jämtland- och Västernorrlands län. Tema: Hur kan vi samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen? Du får även information om kvalitetsdialogerna och Skolverkets regionalisering.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till alla i Jämtland och Västernorrland som arbetar med gymnasial yrkesutbildning inom samtliga skolformer. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller andra inom skolan som är intresserade av att mötas kring yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till nätverksträffen om yrkesutbildning i Härnösand Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag 10 februari 2023.

Antal deltagare är i nuläget begränsat till 100 och ett urval kommer ske om antal anmälda överstiger antal platser. Vi eftersträvar en spridning avseende professioner och yrkesområden och ser gärna att olika delar av länet blir representerade.

Tid och plats

Heldagskonferensen genomförs tisdag 14 mars 2023 kl. 09.30-15.00

Plats: First Hotel Stadt Skeppsbron 9, Härnösand.

Skolverket bjuder på lunch och fika men inte på resan.

Preliminärt program

09.30 Ankomstkaffe

10.00 Inledning

10.10 Yrkesutbildningsnätverk, vad är det?

10.20 Skolverkets regionala närvaro samt kvalitetsdialoger

10.40 Skolverkets övriga stöd kring yrkesutbildning

11.00 Paus

11.15 Pass 1: Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Hur skapar vi relevanta och hållbara yrkesutbildningsnätverk?

11.45 Återkoppling från några bord

12.00 Lunch

13.00 Regional arbetslivsrepresentant lyfter kompetensförsörjningsfrågan

13.30 Regionala planeringsunderlag

13.50 Pass 2 (inklusive fika): Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Vilka yrkesutbildningsbehov finns i Jämtland och Västernorrland?
  • Hur kan vi i regionen attrahera den unga generationen, samt vuxna i omställning till yrkesutbildning, för att täcka kompetens- och arbetskraftsbehovet inom dessa fält?

14.40 Avslutning

  • Avslutande reflektioner
  • Utvärdering av dagen

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

Kristin Holmberg: kristin.holmberg@skolverket.se

Tommy Töyre: tommy.toyre@skolverket.se

Niklas Wilhelmsson: niklas.wilhelmsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 02 december 2022.