Regional nätverksträff för yrkesutbildning, Norrbotten

Vi bjuder in till en heldag där ni kommer att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med yrkesutbildning i Norrbotten. Hur kan vi samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen?

Välkomna till Skolverkets regionala nätverksträff för yrkesutbildning i Norrbotten! Träffen sker på plats i Luleå den 15 november.

Ni kommer då även att få information om de kommande kvalitetsdialogerna och om Skolverkets regionalisering.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till alla i Norrbotten som jobbar med gymnasial yrkesutbildning. Du kan vara huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare, apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller andra inom skolan som är intresserade av att mötas kring yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till nätverksträffen för yrkesutbilding Norrbotten den 15 nov. Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag 7 november.

Tid och plats

Heldagskonferens.

Tisdagen 15 november kl 10.00-15.00

Plats: Clarion Hotel Sense i Luleå.

Skolverket står inte för resan men för lunch och fika.

Program

09.30 Ankomstkaffe

10.00 Inledning

10.10 Yrkesutbildningsnätverk, vad är det för något?

10.30 Skolverkets regionala närvaro och kommande kvalitetsdialoger.

10.50 Skolverkets övriga stöd kring yrkesutbildning.

11.00 Paus

11.15 Pass 1: Yrkesområdes-, professions-, alternativt skolformsspecifika erfarenhetsutbyten om att skapa relevanta och hållbara yrkesutbildningsnätverk.

  • Vilka teman vill ni ha med vid de årliga nätverksträffarna?
  • Hur kan ni nätverka och dela erfarenheter mellan träffarna?

11.45 Återkoppling från några bord.

12.00 Lunch

13.00 Linda Nilsson, VD för Norrbottens handelskammare tillsammans med Johan Åström, VD samt Eva Karlsson, vice VD och HR-ansvarig från Alvikstrafik pratar om hur kompetensförsörjningsbehovet ser ut i Norrbotten och hur de samverkar kring gymnasial yrkesutbildning. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar ser de nu och på sikt?

13.30 Regionala planeringsunderlag.

13.45 Pass ink fika 2: Programspecifika alternativt professionsspecifika erfarenhetsutbyten, exempel på frågeställningar:

  • Vilka tydliga kompetens och yrkesutbildningsbehov finns i Norrbotten- hur kan vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning för att täcka kompetens- och arbetskraftsbehovet inom de fälten?
  • Hur kan skola och arbetsliv samverka för att stödja varandra i Norrbotten? Vilka utmaningar är regionspecifika?
  • Vad görs idag och vad kan vi göra mer av, goda regionala exempel!

14.30 Avslutning:

  • Avslutande reflektioner
  • Utvärdering av dagen.

15.00 Slut

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

Kristoffer Nilsson Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Erika Bohlin Eriksson Erika.bohlin.eriksson@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 september 2022.