Regional nätverksträff för yrkesutbildning Stockholm

Skolverket bjuder in till en heldag den 9 mars där du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med yrkesutbildning i Stockholms län. Tema: Hur kan vi samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen? Du får även information om kvalitetsdialogerna och Skolverkets regionalisering.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till alla i Stockholms län som arbetar med gymnasial yrkesutbildning inom samtliga skolformer. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller andra inom skolan som är intresserade av att mötas kring yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till nätverksträffen för yrkesutbildning i Stockholm Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag 22 februari 2023.

Antal deltagare är i nuläget begränsat till 200 och ett urval kommer ske om antal anmälda överstiger antal platser. Vi eftersträvar en spridning avseende professioner och yrkesområden och ser gärna att olika delar av länet blir representerade.

Tid och plats

Heldagskonferensen genomförs torsdagen 9 Mars kl 09.30-15.00

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

Skolverket bjuder på lunch och fika men inte på resan.

Preliminärt program

09.30 Ankomstkaffe

10.00 Inledning

10.10 Yrkesutbildningsnätverk, vad är det?

10.20 Skolverkets regionala närvaro samt kvalitetsdialoger

10.40 Skolverkets övriga stöd kring yrkesutbildning

11.00 Paus

11.15 Pass 1: Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Hur skapar vi relevanta och hållbara yrkesutbildningsnätverk?

11.45 Återkoppling från några bord

12.00 Lunch

13.00 Regional arbetslivsrepresentant lyfter kompetensförsörjningsfrågan

13.30 Regionala planeringsunderlag

13.50 Pass 2 (inklusive fika): Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Vilka yrkesutbildningsbehov finns i Stockholms län?
  • Hur kan vi attrahera den unga generationen, samt vuxna i omställning till yrkesutbildning, för att täcka kompetens- och arbetskraftsbehovet inom dessa fält?

14.40 Avslutning

  • Avslutande reflektioner
  • Utvärdering av dagen

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Helena.widebeck@skolverket.se

Per.kringberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 januari 2023.