Remiss för ämnesbetygsreformen, 8 mars – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium den 8 mars. Webbinariet är för dig som arbetar inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, och som vill lämna synpunkter på ämnesbetygsreformen.

På detta seminarium kommer du att få generell information om hur det går till att svara på en remiss. Du kommer också att få en kort genomgång av ämnesbetygsreformen och en beskrivning av vad en konsekvensutredning innehåller.

Skolverket går ut med en remiss som berör ämnesbetygsreformen den 23 januari–23 mars 2023. Då kan du lämna synpunkter på drygt 500 ämnesplaner på gymnasial nivå för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. I remissen finns de flesta ämnesplanerna. De som inte finns med är ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnena som var med i den första remissomgången.

Ämnesbetygsreformen

Tid och plats

Webbinariet äger rum på Teams den 8 mars klockan 16–17. När du har anmält dig kommer vi att skicka ut en Teams-länk till dig någon dag innan webbinariet äger rum. Webbinariet går att se i efterhand.

Anmäl dig till webbinariet remiss för ämnesbetygsreformen den 8 mars Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om webbinariet kan du mejla lisa.ekehult@skolverket.se.

Senast uppdaterad 07 februari 2023.