Samhällsfrågor med koppling till naturvetenskap och teknik

Välkommen till ett webbinarium om undervisning i samhällsfrågor med koppling till naturvetenskap och teknik.

Fem gymnasieelever sitter och står vid ett skrivbord i klassrummet med blicken riktad mot en datorskärm.

I olika typer av media möter vi dagligen frågor som rör teknik och naturvetenskap. Det kan handla om miljöfrågor, kost- och träningsråd eller hur en kommun ska ta beslut om framtidens infrastruktur.

Att undervisa biologi, fysik, kemi och teknik utifrån samhällsfrågor kan öka elevernas intresse och engagemang samt utveckla deras förmåga att argumentera utifrån erövrad kunskap. Det kan också ge eleverna en nyanserad förståelse av samhällsdebatten och möjlighet att delta i den, samt ge kunskaper som leder till handlingsberedskap för de val vi ställs inför och de konsekvenser som kan anas - inte minst i frågor som handlar om hållbar utveckling.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet Länk till annan webbplats.
Anmäl dig senast den 30 september.

Målgrupp

Lärare i grundskolan årskurs 4-9 och lärare i gymnasieskolan.

Tid och plats

Tisdagen 4 oktober kl 15.00-17.00.

Du får en länk till webbinariet efter anmälan.

Program

15.00 Inledning med Skolverket

15.05 Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) – en kartläggning av undervisningsmöjligheter
Skolforskningsinstitutet, presenterar en nyss publicerad systematisk forskningssammanställning. Johan Wallin forskare på Skolforskningsinstitutet och Per Högström, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

15.50 En översikt över Skolverkets material för utveckling av undervisningen i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

16.00 Parallella valbara sessioner

 • Skolverkets moduler
  Presentation av Skolverkets modul Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
 • Kemilärarnas resurscentrum (KRC)
  På denna workshop får du en kort bakgrund till Lärande för Hållbar Utveckling (LHU). Därefter presenteras fyra olika projekt som utvecklades under hösten 2021 av kemi- och NO-lärare på några olika skolor runt om i landet med stöd av Cecilia Dudas.
 • Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs)
  Här kommer vi att presentera och diskutera några olika undervisningsmaterial som inspiration för den som vill prova på SNI-undervisning med koppling till biologi: ”Antibiotikaresistens och handlingskompetens”, ”Invasiva växter och djur” samt ”Genmodifierade växter”.
 • Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)
  Under NRCF:s pass presenterar vi och diskuterar undervisningsmaterial och tips på övriga resurser för SNTI-undervisning där fysik och astronomi är relevanta, som människan i rymden, vind- och kärnenergi, strålskydd, trafik och klimatförändringar.
 • Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan (CETIS)
  Kan man överhuvudtaget undervisa om teknik utan att göra samhällskopplingar? Tillsammans diskuterar vi detta och prövar några olika exempel på samhällsfrågor med tekniskt innehåll (STI). CETIS visar också ett par inspirationsmaterial med tydlig STI-koppling och god förankring i kursplanerna.

16.40 Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik – (NATDID) visar hur didaktisk forskning kan bidra till nya perspektiv på undervisning men också resonera kring vilka frågor forskningen inte kan besvara.

16.50-17.00 Gemensam sammanfattning

Senast uppdaterad 09 september 2022.