Samtal skola – om lärarförsörjning

Välkommen till en heldagskonferens i Stockholm med föreläsningar och samtal om utmaningar och möjligheter vad gäller lärarförsörjning. Du får träffa kollegor och undervisningsråd från Skolverket och ta del av aktuellt material på vår mässa. Konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika.

Fotografier på medverkande föreläsarna Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Monica Sonde, SKR och Björn Åstrand, universitetslektor pedagogiskt arbete.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Monica Sonde, SKR och Björn Åstrand, universitetslektor pedagogiskt arbete.

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat och konferensen är fullbokad.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är skolchef, nämndpolitiker och styrelseledamot, men också till dig som arbetar strategiskt med skolfrågor i annan befattning på förvaltningsnivå.

Tid och plats

Torsdag den 9 februari klockan 9:00-16:00, adress Clarion hotell, Ringvägen 98.

Program

9:00 Registrering

9:45 Välkommen
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, och Helena Messing Berg, moderator, hälsar välkommen.

10:00 Lärarförsörjningen - hur ser det ut?
Filip Nilsson, undervisningsråd Skolverket, gör ett kort nedslag i Skolverkets senaste lärarprognos.

10:10 Fler lärare behövs, men hur når vi dit?
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, presenterar tre möjliga vägar för att möta utmaningarna med lärarförsörjning.

10:30 Sveriges elevråd och Sveriges elevkårer
Lilian Helgason, ordförande Sveriges elevråd och Embla Persson ordförande Sveriges elevkårer reflekterar på frågan om lärarförsörjning utifrån ett elevperspektiv.

10:40 Paus och mässa med aktuellt från Skolverket

11:20 Fler vägar till läraryrket – möjligheter och utmaningar
Föreläsning med Sinikka Neuhaus, utbildningschef på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet, biträdande prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap och ledamot i Lärarutbildningskonventet.

11:40 Strategisk kompetensförsörjning och lärarbrist - hur går det ihop?
Samtal med Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun och Åsa Ericson, förvaltningschef i Ale kommun och Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

12:00 Kan kompletterande kompetenser vara en del av lösningen på lärarbristen?
Föreläsning med Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

12:30 Lunch och mässa med aktuellt från Skolverket
Lunch och mässan med aktuellt från Skolverket.

13:40 Hur kan förändringar i organisation och arbetssätt bidra till att minska lärarbristen?
Samtal med Mats Linde, skolchef i Kalmar kommun, Ulrika Bokelund, rektor Hermodsdalsskolan i Malmö, och Johanna Chung, undervisningsråd på Skolverket.

14:00 Professionsprogram - varför då?
Föreläsning med Björn Åstrand, filosofie doktor i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

14:20 Professionsutveckling i praktiken - hur gör man?
Samtal med Katarina Arkehag, skolchef Örebro kommun, och Maria Källström, skoldirektör i Karlstad kommun, och Anna Forssell, undervisningsråd på Skolverket.

14:40 Sveriges elevråd och Sveriges elevkårer
Lilian Helgason, ordföranden Sveriges elevråd, och Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer, reflekterar på konferensens samtal och föreläsningar.

14:50 Paus och mässa med aktuellt från Skolverket

15:20 Hur går vi vidare?
Samtal med Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Monica Sonde, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner, och Amanda Hurst, skolchef och VD för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

16:00 Konferensen avslutas

Kontakt

Frågor om anmälan: skolverket@reachem.se

Frågor om innehåll: samtalskola@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 januari 2023.