Samtal skola – nationellt forum för dialog om skolan

Vilka möjligheter skapar digitalisering för barn och elevers lärande? Välkommen med din anmälan till ett webbinarium med samtal om betydelsen av digital kompetens.

Bilden visar tre av webbinariets föreläsare: Peter Fredriksson, Annika Agélii Genlott och Lars Lingman

Peter Fredriksson, Lars Lingman och Annika Agélii Genlott medverkar på Samtal skola 15 november.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet Samtal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi önskar din anmälan senast den 9 november. Webbinariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är skolchef, nämndpolitiker, styrelseledamot eller arbetar med skolfrågor med annan befattning på strategisk nivå.

Tid

Tisdagen den 15 november, klockan 10:00–11:30.

Program

10:00 Välkommen!

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, inleder webbinariet tillsammans med Helena Messing Berg, moderator.

10:05 Varför är digital kompetens så viktig när vi talar om lärande, innovation och ett demokratiskt samhälle?

Samtal med Lars Lingman, expert digitalisering och innovation, Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, och Chiara Bergmark, ordförande Elevernas riksförbund.

10:25 Exempel på digitala verktyg för barn och elevers lärande

10:30 Hur kan digitaliseringens möjligheter användas för ökad kvalitet och likvärdighet i skolan?

Annika Agélii Genlott, filosofie doktor informatik, Jonna Wiblom, undervisningsråd Skolverket och Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket samtalar om betydelsen av skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

10:50 Så arbetar Skellefteå med digitalisering

Magdalena Kågström, kvalitets-och innovationschef på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun, beskriver arbetet med att stödja organisationens utveckling.

11:00 Paus

11:05 Hur tänker Skolverket om skolväsendets digitalisering?

Inom kort ska Skolverket presentera ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi. Jenny Sellberg, undervisningsråd och uppdragsledare Skolverket, och Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, berättar om myndighetens arbete med att ta fram förslaget.

11:15 Panel svarar på deltagares frågor

11:30 Webbinariet avslutas

Kontakt

Frågor om anmälan:
skolverket@reachem.se


Frågor om webbinariets innehåll:
samtalskola@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 september 2022.