Skolverket på SETT-dagarna 2023

Skolverket kommer att delta på SETT, Scandinavian Education Technology Transformation, den 18–20 april på Kistamässan. SETT är en mötesplats för innovation och livslångt lärande. Vi finns på plats både som utställare och som spåransvariga, vilket innebär att vi håller i flera programpunkter.

Barn, elever och lärare står uppställda bredvid varandra, några läser andra arbetar med datorn.

Skolväsendets digitalisering är ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar för att förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter i undervisningen och på så sätt kunna utveckla barns och elevers lärande.

Under SETT-dagarna kommer vårt övergripande tema vara, Digital bildning en förutsättning för det livslånga lärandet? Hur ser vi till att alla barn och unga får de bästa förutsättningarna att utveckla en digital kompetens i skolan?

Utbildning, bildning och kunskap är alla viktiga delar i det livslånga lärandet. Digital bildning handlar om en förståelse för det digitala landskapet. Det kan till exempel handla om att kunna navigera och bidra i ett informationssamhälle där syfte och avsändare ofta är dolda för oss. Skolverkets föreläsningsprogram ger dig olika perspektiv på digital bildning Länk till annan webbplats..

Anmälan

Läs mer och säkra din plats till SETT-dagarna 2023 här! Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Skolverket kommer att erbjuda olika programpunkter som riktar sig till olika målgrupper, som lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, skolbibliotekarier skolledare och huvudmän.

Tid och plats

Den 18-20 april på Kistamässan

Program


Senast uppdaterad 02 februari 2023.