Skolverket fördjupar: om lägesbedömningen 2023 – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium där vi fördjupar oss i Skolverkets bedömning av läget i svensk skola. Vi fördjupar oss särskilt i två angelägna frågor från lägesbedömningen 2023. Webbinariet leds av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Bild på ett klassrum där en lärare undervisar barn som sitter samlade på golvet

Tid och plats

Vi sänder webbinariet live via Teams den 5 oktober klockan 14.00–14.45. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Delta i webbinariet Skolverket fördjupar: om lägesbedömningen 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinariet kommer att spelas in så att du kan ta del av det i efterhand på sidan Läget i förskola och skola.

Program

14.00 Skolverkets generaldirektör hälsar välkommen

Peter Fredriksson leder webbinariet och ger en kort introduktion av lägesbedömningen 2023.

14.05 Hur bryter vi den pedagogiska segregationen?

En förutsättning för en likvärdig skola och undervisning av god kvalitet är att alla barn och elever möter behöriga och undervisningsskickliga lärare och förskollärare. Trots det visar Skolverkets lägesbedömning att det finns skillnader i elevernas tillgång till behöriga lärare och att skillnaderna påverkas av såväl var eleverna går i skolan som deras socioekonomiska bakgrund. Vilka möjligheter finns att bryta den pedagogiska segregationen och attrahera fler behöriga och undervisningsskickliga lärare till de skolor som har minst gynnsamma förutsättningar?

Meverkar gör Åsa Fahlén som är ordförande för Sveriges lärare och Ninni Wahlström professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

14.25 Hur ska elever få rätt stöd i tid?

Tidiga insatser är avgörande för att alla elever ska få möjlighet att lyckas i sin skolgång. Skolverkets lägesbedömning visar dock att elever i dag inte alltid får det stöd och den stimulans som de har rätt till. Stödet är inte tillräckligt och det sätts ofta in för sent. Garantin för tidiga stödinsatser har lett till begränsade förändringar i skolornas organisation och arbetssätt kring stöd och garantin riskerar i nuläget att huvudsakligen drivas av lärarna själva. Skolväsendet har stor kunskap om stödjande arbetssätt men varför kommer det inte fler barn och elever till del?

Ett samtal med Lena Linnerborg som är Utbildningspolitisk chef för Sveriges skolledare och Roger Thuring som är utredare på Skolinspektionen.

14.45 Webbinariet avslutas

Kontakt

Om du har frågor om webbinariet kan du mejla sofia.ortlund@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 september 2023.