Skolverket på Bokmässan 2024

I år finns Skolverket på Skolgården, som är ett samarbete mellan alla skolmyndigheterna. I montern kommer det att finnas representanter från alla myndigheter och en scen där vi kommer att hålla gemensamma och enskilda seminarier. Besök vår monter och delta i våra seminarier på Bokmässan i Göteborg den 26–29 september.

 

Vad är Skolgården?

Skolgården är ett samarbete mellan Sveriges skolmyndigheter, där vi samlas för att diskutera, inspirera och sprida kunskap samt forskningsresultat. På Bokmässan kommer du att hitta följande myndigheter i montern: Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Gemensamt för skolmyndigheterna är att bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Välkommen att besöka Sveriges fem skolmyndigheter på Skolgården, vår gemensamma mötesplats där vi lyfter aktuella frågor, resultat och reflektioner från våra respektive verksamheter.

Hitta Skolgården på Bokmässan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några av Skolverkets områden som kommer vara representerade under Bokmässan

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek

NCS arbetar för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vi stödjer förskollärare, lärare, skolbibliotekarier, skolledare och de med uppdrag på huvudmannanivå som till exempel språk-, läs- och skrivutvecklare. Vi erbjuder material för kompetensutveckling, information om relevant forskning och exempel på undervisning inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling samt skolbibliotek (NCS) Öppnas i nytt fönster.

Nationella minoriteter

I montern kan du träffa oss och höra mer om hur nationella minoriteter inkluderas i läroplanerna från förskola till gymnasieskola. Få en översikt av hur utbildningskedjan bidrar till ökad kunskap om dessa viktiga ämnen. Vi kommer också att diskutera fjärrundervisning och presentera de nya ämnesplanerna i nationella minoritetsspråk.

Undervisa i nationella minoritetsspråk Öppnas i nytt fönster.

Rätt till modersmålsundervisning Öppnas i nytt fönster.

GY25

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg 1 juli 2025. Det innebär stora förändringar för dig som arbetar i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och motsvarande delar av komvux. I montern kan du träffa oss och höra mer om vad det kommer att innebära när alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer. Vi berättar också om de implementeringsinsatser som planeras under hösten 2024 och våren 2025. Denna förändring innebär också att ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att motsvara morgondagens kompetenskrav.

Gy25 – Ämnesbetyg på gymnasial nivå Öppnas i nytt fönster.

Nedräkning inför digitala nationella prov

Digitala nationella prov införs successivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Inför det behöver alla skolor få rätt teknik, organisation och kompetens på plats. Välkommen till Skolverkets monter för mer information och för att ställa frågor. Du får också möjlighet att testa demoprov.

Digitala nationella prov

Seminarier, samtal och paneler som vi deltar i

Schemat för scenen i Skolgården kommer i augusti.

Senast uppdaterad 13 juni 2024.