Skolverket på SETT-dagarna 2024

Skolverket deltar på SETT, Scandinavian Education Technology Transformation, i april i Stockholm. SETT är den ledande mötesplatsen för innovation och livslångt lärande. I vår monter kan besökarna lära sig mer om bland annat AI, Digitala nationella prov och de fyra hörnstenarna för adekvat digital kompetens.

Tid och plats

Den 16–18 april på Kistamässan i Stockholm.

Fullsatt publik under Skolverkets föreläsningar på SETT 2023.

En av Skolverkets föreläsningar på SETT-dagarna i fjol.

Senast uppdaterad 19 februari 2024.