Skolverkets regionala nätverksträff för yrkesutbildning i Västerbotten

Umeå 30 november 2023. Skolverket bjuder in till en heldag där du kommer att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra inom skolan som arbetar med yrkesutbildning i Västerbotten.

Umeå 30 november 2023

Temat denna gång: Hur kan vi samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen? Du kommer även att få information om kvalitetsdialogerna och Skolverkets regionalisering.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till alla i Västerbotten som arbetar med gymnasial yrkesutbildning oavsett skolform. Du kan t.ex. vara huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller ha annan roll inom skolan. Syftet är att samverka och nätverka kring yrkesutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till nätverksträffen i Umeå Länk till annan webbplats.

Tid och plats

Heldagskonferensen genomförs torsdag 30 november 2023 kl. 09.30-15.00 på Folkets hus, Vasaplan, Umeå. Skolverket bjuder på lunch och fika men inte på resan.

Preliminärt program

09.30 Ankomstkaffe

10.00 Inledning

10.10 Yrkesutbildningsnätverk, vad är det?

10.20 Skolverkets regionala närvaro samt kvalitetsdialoger

10.40 Skolverkets övriga stöd kring yrkesutbildning

11.00 Paus

11.15 Pass 1: Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Hur skapar vi relevanta och hållbara Yrkesutbildningsnätverk?

11.45 Återkoppling från några bord

12.00 Lunch

13.00 Regional arbetslivsrepresentant lyfter kompetensförsörjningsfrågan

13.30 Regionala planeringsunderlag

13.50 Pass 2 (inkl. fika): Erfarenhetsutbyten – Yrkesområde/profession/skolform

  • Vilka yrkesutbildningsbehov finns i Västerbotten?
  • Hur kan vi i regionen attrahera den unga generationen, samt vuxna i omställning till yrkesutbildning, för att täcka kompetens- och arbetskraftsbehovet inom dessa fält?

14.40 Avslutning

  • Avslutande reflektioner
  • Utvärdering av dagen

15.00 Slut

Kontakt

För frågor om program och innehåll

yrkesutbildningsnatverk@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 november 2023.