Skottlandsmodellen i Sverige

Välkommen att delta i ett digitalt frukostseminarium om hur Skottlandsmodellen, GIRFEC, kan utvecklas och anpassas för arbete i Sverige. Seminariet handlar också om hur forskning och praktik kombineras för att få till ett kunskapsbaserat och innovativt arbete.

Illustration på en vuxen person som sitter vid ett skrivbord och ovanför finns cirklar som med innehåll som symboliserar mat, fritidsaktiviteter etc.

Seminariet ingår i Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Anmälan

Anmäl dig till frukostseminariet Skottlandsmodellen i Sverige Länk till annan webbplats.

Sista datum för anmälan är den 16 september.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är chef, strategisk nyckelperson eller arbetar inom skola/elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Tid

Tisdag den 27 september klockan 8:00-9:00. Incheckning via länk 07:45
Konferensen är digital och du får mer information när du har anmält dig.

Program

Socialstyrelsen och Skolverket hälsar välkomna.

Skottlandsmodellen och det gemensamma ägarskapet − att sluta tänka ”någon annan”

Tanken med skotska GIRFEC (Getting it right for every child) är att förbättra samverkan mellan de professioner som möter barn och unga, gemensamt styra om arbetet till mer förebyggande för att uppmärksamma och möta behov i ett tidigare skede. Modellen har rönt stort intresse i Sverige och inspirerat till utveckling på flera håll i landet. Det sexåriga forskningsprogrammet Connected Children har knutits till fem pågående utvecklingsarbeten för att skapa ett partnerskap mellan forskning och praktik.

Under seminariet lyfts erfarenheter och intentioner fram, både övergripande och specifikt från utvecklingsarbetet i Alvesta. En av flera viktiga frågor är behovet av att involvera dem som berörs allra längst ut i organisationerna. De som involveras behöver också få förutsättningar att ta ansvar och kunna påverka. Genom att se sin egen betydelse uppmuntras alla att sluta tänka att ”någon annan” ska göra.

Medverkande:

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och ansvarig för forskningsprogrammet Connected Children.

Mats Andersberg, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och forskare inom Connected Children.

Kari Jess, doktor i socialt arbete vid Dalarnas Högskola och forskare inom Connected Children.

Fredrik Wärn, verksamhetschef i Alvesta kommun.

Ellen Wikerstål, samordnare i Alvesta kommun.

Frågor från deltagarna via chatt.

Avslutning

Seminariet spelas in och en textad version kommer att ligga på TSI-sidan på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

Kontakt

Frågor om anmälan:

Kontakta konferensservice Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om programinnehållet:

Skolverket: ebba.silfverstolpe.agardh@skolverket.se
Socialstyrelsen: kjerstin.bergman@socialstyrelsen.se

Läs mer om TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 augusti 2022.