Slutkonferens för Skolverkets ESF-projekt Kombinationsutbildning sfi

Välkommen till vår digitala slutkonferens för det nationella projektet Kombinationsutbildning sfi, som leds av Skolverket och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Konferensen äger rum den 17 april 2023 och vänder sig till dig som vill veta mer om kombinationsutbildningar.

Målgrupp

Slutkonferensen vänder sig till dig som är

  • beslutsfattare
  • lärare i sfi eller svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar
  • rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar
  • studie- och yrkesvägledare eller medarbetare med utvecklingsuppdrag inom området.

Tid och plats

Tid: måndag den 17 april kl. 9.00–10.30.

Plats: Slutkonferensen kommer att genomföras digitalt via Teams. Länken skickas ut några dagar före seminariet. Slutkonferensen kommer inte att spelas in.

Program

Det nationella projektet Kombinationsutbildningar sfi, som ägs av Skolverket och finansieras av Europeiska socialfonden, kartlägger nuläget och sammanställer lärdomar om kombinationsutbildningar i fem regioner.

Syftet med projektet är bland annat att öka kunskapen om hur kombinationsutbildningar fungerar samt identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer i utbildningarnas planering, styrning och organisering.

Projektet startade den 1 december 2020 och avslutas den 30 april 2023. Slutkonferensen vänder sig till dig som vill veta mer om kombinationsutbildningar.

Ett detaljerat program kommer att publiceras på denna sida i samband med att anmälan öppnar i februari 2023.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, vänligen kontakta

michaela.blume@skolverket.se

Fakta

Sedan den 1 december 2020 leder Skolverket det nationella projektet Kombinationsutbildning sfi, som finansieras av Europeiska socialfonden. Här hittar du projektets första delrapport och andra rapporter som vänder sig till dig som arbetar med kombinationsutbildningar inom komvux.

Skolverkets projekt Kombinationsutbildning sfi Länk till annan webbplats.

Kartläggning av kombinationsutbildningar - Skolverket Länk till annan webbplats.

Undervisning inom kombinationsutbildningar - Skolverket Länk till annan webbplats.

Kartläggning av kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 januari 2023.