Språkfrämjande insatser för förskolepersonal – webbinarium

Välkommen till Skolverkets webbinarium om hur kompetenshöjande insatser kan främja språkutveckling hos förskolepersonal. Webbinariet vänder sig till dig som har en ledande befattning inom förskolan och vill ta del av goda exempel på språkutvecklande arbetssätt i andra kommuner och förskolor.

Sedan hösten 2022 erbjuder Skolverket språkfrämjande och kompetenshöjande insatser för anställda i förskolan. Insatserna finns tillgängliga över hela landet och anordnas av utbildningsföretagen Hermods AB och Merit Utbildning AB.

Under webbinariet berättar vi mer om uppdraget och vad det innebär för kommunen eller förskolan där du är verksam. Du kommer även att få ta del av erfarenheter från huvudmän, förskolor och utbildningsanordnare. I samband med webbinariet kommer du att få möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är verksam inom förskolan som

 • huvudman
 • rektor
 • förvaltningschef
 • förskolechef
 • verksamhetschef
 • utvecklingschef
 • skolledare med annan ledande befattning.

Tid och plats

Webbinariet äger rum på Teams torsdagen den 12 september 2024 kl. 14.30–16.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet om språkfrämjande insatser i förskolan Länk till annan webbplats.

Länk till webbinariet kommer att skickas ut på mejl senast dagen före webbinariet.

Anmälan stänger måndagen den 9 september!

Program

 • Skolverket informerar om regeringsuppdraget, vad det kan innebära för kommunen eller förskolan där du är verksam och erfarenheterna av hittills genomförda insatser.
 • Representanter från förskolor och huvudmän delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med språkfrämjande och kompetenshöjande insatser för anställda i förskolan.
 • Representanter från utbildningsanordnarna delar med sig av sina erfarenheter från utbildningsinsatserna.
 • Frågestund.

Medverkande:

 • Undervisningsråden Susanne Bäckstedt, Inger Bergendorff och Linda Svedberg från Skolverket.
 • Representanter från de båda utbildningsanordnarna Hermods AB och Merit Utbildning AB.
 • Representanter från förskolor och huvudmän.

Kontakt

Vid frågor om webbinariet, mejla till susanne.backstedt@skolverket.se

Läs mer

Sedan hösten 2022 erbjuder Skolverket olika språkfrämjande och kompetenshöjande insatser för personal i förskolan. Syftet med insatserna är att öka kvaliteten på utbildningen i förskolan, bidra till språkutveckling hos personalen och därmed också hos barnen, för att på så sätt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare övergång för barnen från förskolan till förskoleklassen.

Språkutveckling i förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 01 juli 2024.