Språklärargalan 2022

Välkommen årets digitala Språklärargala med temat motivationsskapande språkundervisning genom verkliga mottagare. Lyssna på spännande föreläsningar om hur elever lär sig genom att uppgifterna skapar värde för någon annan, delta i språkdidaktiska rundabordssamtal och inspireras av de språkutvecklande projekt som tilldelas Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk.

Anmälan

Gör din anmälan till Språklärargalan 2022 här Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Språklärargalan vänder sig till språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.

Tid och plats

Torsdagen den 17 november, klockan 08.30–15.15

Språklärargalan är ett digitalt event (mer info kommer vid anmälan).

Program

08.30 – 09.00 Deltagarna loggar individuellt in till mötet och testar tekniken

09.00 – 09.10 Skolverket hälsar välkomna

09.10 – 09.30 Utdelning av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

09.30 – 10.15 Verkliga mottagare, föreläsning med Jennie Bengtsson

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.15 Verkliga mottagare, rundabordssamtal

11.15 – 11.25 Paus

11.25 – 11.45 Utdelning av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Fjärrklassrummet bjuder in världen, föreläsning med Sara Carlsson, Christine Sandberg och Jenny Torring

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Fjärrklassrummet bjuder in världen, rundabordssamtal

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 15.10 Finansiering för språkprojekt med utbyten, föreläsning med Ingrid Gran, Universitets- och högskolerådet

15.10 – 15.15 Skolverket sammanfattar dagen

Det här är Språklärargalan 2022

Språklärargalan har anordnats varje år sedan 2017 och syftar till för att visa på lärande exempel inom språkundervisning, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan språklärare och stimulera till utveckling av språkundervisningen.

Årets föreläsningar handlar om hur uppgifter i språkundervisningen kan utformas så att de skapar värden för någon mer än eleven själv och hur fjärrundervisning och utbyten kan öppna upp för lärande och språkutveckling.

Årets föreläsare är:

  • Jennie Bengtsson, lärare i engelska och svenska som andraspråk
  • Sara Carlsson, rektor, Christine Sandberg och Jenny Torring, lärare i moderna språk
  • Ingrid Gran, Universitets- och högskolerådet

I anslutning till föreläsningarna genomförs två pass med rundabordssamtal, där du diskuterar innehållet i föreläsningarna med andra deltagare. Varje samtal leds av en samtalsledare, som tar upp frågor som kopplar föreläsningens innehåll till din egen undervisning. Du bidrar till samtalet utifrån dina erfarenheter som språklärare.

Under Språklärargalan delas den årliga Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk ut, för att uppmärksamma skolor och förskolor som arbetat med språkutvecklande projekt. Utmärkelsen är instiftad av EU-kommissionen.

Kontakt

Vid frågor om anmälan kontakta Reachem konferensservice:
skolverket@reachem.se eller tel 08-410 30 150

Vid frågor om programinnehållet, kontakta Skolverket:

nspmodernasprak@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 april 2022.