Tekniska förberedelser inför digitala nationella prov – digital frågestund

Har du frågor om tekniska förberedelser inför digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd? Delta i vår frågestund för leverantörer och ställ dina frågor där! Anmälan krävs.

Tid och plats

Frågestunden äger rum måndagen den 10 juni klockan 14.00–15.00 som ett möte i Teams.

Anmälan

Anmäl dig till frågetsunden Länk till annan webbplats.

Kalenderinbjudan skickas ut veckan innan frågestunden.

Förberedelser

För att få en grundläggande förståelse för frågorna är det bra om du tar del av vår information om tekniska förberedelser före mötet.

Det finns även en del teknisk information på Skolverkets DNP-del på Github. Du hittar bland annat information om API:er som kommer användas vid automatisk provisionering samt en teknisk beskrivning av kraven för signalering av e-legitimation.

Digitala nationella prov – Förbered tekniken

Skolverkets information om digitala nationella prov på Github Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.