Träff för dig som är lärlingskoordinator/samordnare

Lärlingscentrum bjuder in lärlingskoordinatorer/samordnare till en fysisk träff i Stockholm. Träffen syftar till att dela erfarenheter och få inspiration till fortsatt utveckling av lärlingskoordinatorns viktiga roll.

Kom och träffa andra som är lärlingskoordinator/samordnare!

Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan

Anmäl dig till träffen för lärlingskoordinator/samordnare den 9 april Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 11 mars. Antalet deltagare är begränsat, anmälan kan därför komma att stänga tidigare. Om du anmäler dig men får förhinder vill vi att du hör av dig så fort som möjligt då det kommer att finnas en väntelista.

Målgrupp

Träffen vänder sig till dig som arbetar som lärlingskoordinator eller lärlingssamordnare inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens samtliga skolformer.

Tid och plats

Tisdagen 9 april klockan 9.00 - 12.00

Träffen sker i Stockholm. Lokal meddelas senare.

Program

Under förmiddagen kommer du att träffa andra som arbetar med att administrera och utveckla lärlingsutbildning inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens olika skolformer. Erfarenhetsutbyte kommer att vara fokus där både framgångsfaktorer och utmaningar lyfts i syfte att stärka lärlingskoordinatorns/samordnarens roll i arbetet med att öka lärlingsutbildningars kvalitet och attraktionskraft.

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd

Helena.widebeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 30 januari 2024.