Utveckla undervisningen för nyanlända elever på introduktionsprogram – informationsträff

Anmäl dig till en digital informationsträff om vår utbildning Intensivsvenska Samsyn. Utbildningen ger dig redskap och träning i att stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling.

En illustration av fyra personer som sitter vid ett bord och samtalar.

Informationsträffen riktar sig till arbetslag som undervisar nyanlända elever.

Vi rekommenderar att så många som möjligt från verksamheten deltar vid informationsträffen. Detta för att öka delaktigheten och för att ni efteråt enklare ska kunna fatta beslut om huruvida den här utbildningen passar er verksamhet.

Tid och plats

Den 4 mars 2024 klockan 8.00–10.00.

Informationsträffen är digital. När du har anmält dig får du ett e-post med bekräftelse och en länk till informationsträffen.

Anmäl dig till informationsträffen Länk till annan webbplats.

Program

  • Information om utbildningen: mål, upplägg, genomförande, roller och engagemang
  • Panel med rektorer och lärare som delar med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor.

Om utbildningen Intensivsvenska Samsyn

Utbildningen ger dig kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet inom skolutveckling, ämnesdidaktik och genrepedagogik. Du får också handledning i att omsätta dina nya kunskaper i planering och genomförande av undervisningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Om utbildningen Intensivsvenska Samsyn

Kontakt

Vid frågor om informationsträffen eller utbildningen kontakta
camilla.holmberg@skolverket.se eller luisella.galina.hammar@skolverket.se.

Senast uppdaterad 11 december 2023.