Utvecklingsforum för FFIS – webbinarium

Anmäl dig till forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS) utvecklingsforum den 9 mars. Det blir en förmiddag där du får lyssna på möjligheter och utmaningar, ta del av exempel och gruppdiskussioner.

illustration med två personer som har möte via en dator.

Anmälan

Webbinariet äger rum torsdagen den 9 mars klockan 09.00–11.30 via Teams.

Anmäl dig till webbinariet utvecklingsforum för FFIS Länk till annan webbplats.

Anmälan stänger tisdagen den 7 mars. Mötesinbjudan med länk skickas ut den 8 mars.

Program

 • En omstrukturering av FFIS – inriktning, organisation och arbete
 • Befintliga arbetsgrupper – status och resultat
 • Från ax till limpa – exempel betygshantering (Sveriges kommuner och regioner)
 • Hinder och möjligheter – exempel SS 12000 (Swedish Edtech Industry)
 • Gruppdiskussioner utifrån exemplen:
  • Vilka behov är viktiga att beskriva och eventuellt fördjupa?
  • Vad kan vi göra redan nu för att komma framåt?
 • Skolenhetsregister och nytt projekt för utveckling av e-tjänsten (Skolverket)
 • Gemensamt samtal:
  • Fler hinder och konkreta exempel kring informationsstandardisering

Kontakt

FFIS aktiviteter aviseras via en mejllista. Mejla peter.karlberg@skolverket.se för att anmäla intresse eller om du har ytterligare frågor.

Senast uppdaterad 20 februari 2023.