Val och användning av digitala resurser inom VFU: ämneslärarutbildning

Är du VFU-handledare respektive VFU-kurslärare inom ämneslärarutbildning? Välkommen till vårt digitala forum med fokus på aspekter som kan vara kritiska vid lärares val och användning av digitala resurser i undervisningen. Under forumet erbjuder vi inspiration, kunskap, presentation av forskning och möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Boka in torsdagen den 13 oktober!

Tre studenter i skolan framför dator

Vi erbjuder digitala forum för dig som arbetar med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU), på lärosäten och i skolan. Det här är en del i Skolverkets uppdrag i att vara sektorsansvarig myndighet, vilket innebär att Skolverket verkar för att vara en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet.

Anmälan

Gör din anmälan här Länk till annan webbplats.

Sista dag för anmälan är torsdagen den 6 oktober.

Målgrupp

VFU-handledare på skolor respektive VFU-kurslärare på ämneslärarutbildningar.

Tid och plats

Torsdagen den 13 oktober klockan 14.00–16.00. Forumet hålls via videokonferenstjänsten Zoom eller Teams.

Forumet är kostnadsfritt.

Program

14.00–14.15 Digital kompetens i skolans styrdokument.

Johan Falk, undervisningsråd, Skolverket.

14.15–15.00 Forskning om digitala resurser i undervisningen, med fokus på aspekter som kan vara kritiska.

Thomas Nygren, professor i didaktik, Uppsala universitet

15.00–15.45 Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte.

15.45–16.00 Avslutning.

Kontakt

Vid frågor om anmälan och eventuell avbokning kontakta skolverket@reachem.se.

Har du övriga frågor kontakta digitalisering@skolverket.se.

Senast uppdaterad 20 september 2022.