Välkomna till Skolverkets nationella IM-konferens

FULLBOKAD. Skolverket bjuder in till en heldag med input kring frågor som rör yrkesutbildning och där du kommer att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med gymnasieskolans introduktionsprogram. Stockholm 9 januari 2024.

Målgrupp för IM-konferensen

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med gymnasieskolans introduktionsprogram med fokus på yrkesutbildning. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningssamordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan och komvux), apl-samordnare, yrkeslärare eller gymnasiegemensam lärare.

Anmälan

Konferensen är fullbokad.

Nationella IM-konferensen den 9 januari 2024 i Stockholm

Sista anmälningsdag är den 30 november 2023. Begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller.

Tid och plats

Heldagskonferensen genomförs tisdagen 9 januari kl. 09.30-15.00 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Skolverket står för lunch och fika men inte för resan.

Preliminärt program

09.30 Ankomstkaffe

10.00 Pass 1: Inledning samt input från Skolverket

  • Varför är vi här? Vad ser vi för behov?
  • Plan för utbildning – individuell studieplan - från huvudman till elevens utbildning
  • Reglering och intentioner

10:45 Paus

11.00 Erfarenhetsutbyten – utifrån yrkesområde/profession/skolform

  • Hur synliggörs yrkesutbildning i plan för utbildning?
  • Hur synliggörs elevens individuella studieplan i planering av utbildning och undervisning?
  • Hur organiseras det med t.ex. yrkeslärare, apl, etablering, ämnessamverkan, lokaler m.m.

11.45 Återkoppling från några bord

12.00- 13.00 Lunch

13.00 Pass 2: Inblick hos huvudman - Så här har vi gjort!

13.30 Erfarenhetsutbyten (ink fika) – utifrån yrkesområde/profession/skolform

  • Så här har vi gjort! Så här skulle vi vilja ha det! Ställ nyfikna frågor till varandra.

14.30 Återkoppling från några bord

14.45 Det här önskar jag framåt! Avslutning

  • Avslutande reflektioner
  • Utvärdering av dagen

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

yrkesutbildningsnatverk@skolverket.se

Senast uppdaterad 05 december 2023.