Webbinarium om det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna 8 september

Du som är huvudman, skolchef eller rektor är välkommen till ett webbinarium om det nationella kvalitetssystemets innehåll och användning.

Bilden illustrerar det nationella kvalitetssystemets olika delar.

Det nationella kvalitetssystemet består av målsättningar, delmål, indikatorer, verksamhetens förutsättningar och faktorer för framgångsrik skolutveckling och kan användas i ert systematiska kvalitetsarbete. Det används också som underlag för kvalitetsdialogerna som Skolverket och SPSM erbjuder skolhuvudmän över hela landet. Kvalitetssystemet omfattar samtliga skolformer och fritidshemmet.

Skolverket har i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet utarbetat det nationella kvalitetssystemet för skolväsendet.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet om det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna den 8 september Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är huvudman, skolchef eller rektor.

Tid och plats

Webbinariet äger rum den 8 september klockan 13–14, digitalt via Teams. Länken skickas ut innan webbinariet.

Program

Kvalitetssystemet kan användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet. Med stöd av kvalitetssystemet kan huvudmän och rektorer rikta fokus mot verksamheternas kvalitet och likvärdighet och få stöd att prioritera väsentliga utvecklingsområden.

Under webbinariet får du information om kvalitetssystemets helhet och delar samt hur det är tänkt att användas i praktiken. Du får också veta mer om de kvalitetsdialoger som SPSM och Skolverket erbjuder samtliga huvudmän sedan starten hösten 2022.

I slutet av webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten.

Läs mer om kvalitetssystemet på sidan Nationellt kvalitetssystem Länk till annan webbplats..

Kontakt

Mejla anna.osterlund@skolverket.se om du har frågor.

Senast uppdaterad 07 september 2023.