Apl och lärlingsutbildning – vad kan vi erbjuda våra gymnasiesärskoleelever?

STOCKHOLM | Välkommen till en kostnadsfri konferens om arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för dig som är skolledare inom gymnasiesärskolan.

En gymnasieelev får hjälp av en lärare att göra en frisyr.

Konferensen syftar till att skapa nätverk för utveckling av arbetsförlagt lärande och lärlingsutbildning samt att utbyta erfarenheter och goda idéer. Dagarna kommer att innehålla rundabordssamtal, information från verksamheter som utvecklat sitt arbetsplatsförlagda lärande och möjligheter till nätverkande.

I anmälningslänken nedan kommer ni att bli ombedda att skicka in frågor som kan lyftas till diskussion under dagarna.

Tid och plats

Torsdag 26 mars – fredag 27 mars 2020. OBS två dagar!
Skogshem och Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö
Skogshem och Wijks webbplatslänk till annan webbplats

Obs! Chartrad buss avgår från Cityterminalen

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri och Skolverket står även för logi.

Medverkande

  • SPSM
  • Skolverket
  • Riksgymnasiesärskolan D/H i Örebro: Rektor Tina Björk presenterar pedagogerna Marie Södergren och Paulina Ljungberg som berättar om deras resa kring utvecklingen av det arbetsplatsförlagda lärandet.
  • Kungsmadskolan, Växjö: Rektor Staffan Johnson och verksamhetsutvecklare Tomas Wijk informerar om hur Kungsmadskolan är organiserad när det gäller lärling och hur det kan leda till anställning samt erfarenheter ur elevperspektiv och handledarperspektiv.

Program

Torsdag 26 mars

10.30 Chartrad Buss avgår från Cityterminalen.

11.00 Incheckning och registrering

11.30 Lunch

12.30 Välkomna!

12.45 Apl och lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan, Skolverket och SPSM

13.30 Paus

13.45 Att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet - vår resa, Tina Björk, Marie Södergren och Paulina Ljungberg, Riksgymnasiesärskolan D/H i Örebro

15.00 Fika

15.30 Rundabordssamtal

17.00 Fria aktiviteter, se https://skogshem-wijk.com/mervarden-som-alltid-ingar/länk till annan webbplats

19.00 Middag

Fredag 27 mars

09.00 Reflektioner kring gårdagen

9.30 Att organisera för lärling på gymnasiesärskolan, Staffan Johnson och Tomas Wijk, Kungsmadskolan, Växjö

10.30 Nätverk i framtiden, gruppsamtal inkl. fika

12.00 Avslut

12.30 Lunch

13.45 Chartrad buss avgår till Cityterminalen

Anmälan

Anmäl dig senast måndag 24 februari via denna länklänk till annan webbplats

Frågor

Har du frågor kontakta Kristoffer Nilsson, 073-377 35 73,

E-post till kristoffer.nilsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 februari 2020