Apl-utveckling för rektorer

STOCKHOLM Välkommen till en dag för skolledare om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Målgrupp

Du som är skolchef, rektor eller annan utbildningsansvarig för yrkesutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Tid och plats

Torsdagen den 7 november 2019 kl. 09.30–15.30
Stockholm, Hotell Sheraton

Innehåll

  • Kvalitet i apl
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl och lokala programråd (och yrkesråd)
  • Information om apl-utvecklarutbildning, nationella apl-utvecklare och handledarutbildning
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Anmälan

Anmälan sker till: apl-administration@skolverket.se

Ange namn, skola/utbildningsanordnare, ort och ev. specialkost

Sista anmälningsdag är torsdagen den 24 oktober.

Dagen är kostnadsfri. Skolverket ersätter buss-, tåg- och flygresor i efterhand, mer information kommer i samband med anmälan, mer information kommer i samband med anmälan. Lunch och fika ingår.

För avanmälan kontakta apl-administration@skolverket.se

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråden
Christina Grönvik, christina.gronvik@skolverket.se
eller Cecilia Wigerstad, cecilia.wigerstad@skolverket.se.

Senast uppdaterad 16 oktober 2019