Apl-utveckling för rektorer

STOCKHOLM Välkommen till en dag om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet.

För vem

För dig som är rektor eller annan utbildningsansvarig för yrkesutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Tid och plats

Onsdagen den 18 mars kl. 09.30–15.30

Stockholm, Sheraton Hotel, Tegelbacken 6

Innehåll

  • Kvalitet i apl
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl och lokala programråd och yrkesråd
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Anmälan

Anmälan sker till: apl-administration@skolverket.se

Ange namn, skola/utbildningsanordnare, ort och ev. specialkost

Sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari 2020.

Dagen är kostnadsfri. Skolverket ersätter resor i efterhand, mer information kommer i samband med anmälan. Lunch och fika ingår.

För avanmälan kontakta apl-administration@skolverket.se

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Cecilia Wigerstad, cecilia.wigerstad@skolverket.se.

Senast uppdaterad 03 december 2019