Att leda och utveckla skolans internationella arbete

Vi lever i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är rektors ansvar tydligt vad det gäller att skolans internationella kontakter ska utvecklas. För att sätta fokus på denna fråga erbjuder nu Universitets- och högskolrådet och Skolverket en tredagars fortbildningsinsats för skolledare.

En person sitter framför en dator och lyssnar

I denna tredagars utbildning, som är ett samarbete mellan Skolverket och Universitets- och högskolerådet, så får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan göra detta.

Anmälan

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. Gör din anmälan senast den 1 december.

Målgrupp

Skolledare för grundskola och gymnasieskola, samt ledningsgrupp och lärare med ansvar för internationaliseringsarbete. Deltagare kan också ha ett övergripande ansvar för arbete med skolans internationalisering, exempelvis på huvudmannanivå.

Tid och plats

Vi erbjuder en tredagars utbildning:

 • Den 17 december kl. 9.00-12.00
 • Den 13 januari kl. 9.00-12.00
 • Den 27 januari kl. 13.00-16.15

Plats: digital föreläsning via Teams
Kostnad: föreläsningen är kostnadsfri

Program

 Fredag 17 december 2021

 • 09.00–09.15 Introduktion Susanne H. Larsson och Susanne Ribbesjö UHR

 • 09.15–09.45 Aktuella studier
  - Det goda exemplets makt Gunnel Rydholm UHR
  - Impact + Angela Andersson UHR

 • 09.45–11.30 UHR:s programutbud inkl. paus Susanne HL, Susanne R UHR.
  Projektexempel Henrik Nordin bitr. rektor Falu Frigymnasium,
  Oskar Sjögren, rektor YBC gymnasieskola Nacka
  Annika Palmgren, skolutvecklare inom förskola, Vellinge
  Pär Blondell, rektor Johannesskolan Malmö

 • 11.30–12.00 Internationalisering och läroplaner. Malin Forsmark och Johanna Löfdahl, undervisningsråd Skolverket
  Instruktion inför hemuppgift

 Torsdag 13 januari 2022

 • 09.00–09.30 Projektlogik Magnus Hallbåter UHR

 • 09.30–10.30 Hur kan du organisera ditt internationaliseringsarbete? Tips, råd och konkreta exempel från vår panel.
  - Ulrica Colliander, rektor Karlbergs skola Stockholm
  - Katarina Sperling, internationell projektsamordnare Norrköpings kommun
  - Magnus Nilsson, rektor Teknikum Växjö
  - Ann-Kristin Jonsson, rektor Birka Folkhögskola

 • 10.30–10.45 Paus

 • 10.45–11.00 Internationellt samarbete digitalt- eTwinning Semir Susic UHR

 • 11.00–11.30 Därför är internationalisering ett viktigt verktyg för Lärande för Hållbar Utveckling Mathias Demetriades och Thomas Nordell, Den Globala skolan UHR

 • 11.30-12.00 Workshop- gruppdiskussioner
  Inom vilka områden på din skola är det relevant att inkludera internationellt samarbete eller fortbildning?

 27 januari 2022

 • 13.00–13.30 Tidsplan för ansökan om bidrag och kontaktskapande verksamhet Susanne R och Susanne HL UHR

 • 13.30–14.30 Workshop- i mindre grupper redovisas påbörjade internationaliseringsplaner.

 • 14.30–15.00 Internationella och interkulturella perspektiv i skolan Jonas Stier, sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hans forskning har fokus på migration, interkulturellt samspel, lärande internationalisering av högre utbildning och identitet.

 • 15.00–16.00 Fikastund med kollegor i Europa

 • 16.00–16.15 Avrundning och fortsatt stöd Susanne R och Susanne HL UHR

Kontakt

Senast uppdaterad 10 november 2021.