Att organisera för komvux som särskild utbildning - en del av komvux

En chans för er i kommunen att utbilda er för att arbeta så att elever med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade förutsättningar att studera inom komvux. Ni utvecklar inkluderande lärmiljöer.

För att elever inom komvux som särskild utbildning ska få ökade möjligheter att ta del av komvux utbud behöver inkluderande lärmiljöer utvecklas. Vi behöver organisera för komvux som särskild utbildning under komvuxparaplyet.

Utbildningen för kommuner består av två utbildningsdagar med mellanliggande handledning/processtöd. Syftet med utbildningen är att med stöd i tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet skräddarsy ett arbetssätt så att elever med intellektuell funktionsnedsättning/förvärvad hjärnskada ges ökade förutsättningar att studera inom komvux. Utbildningen för kommuner sker i samverkan med Karlstads Universitet.

Anmälan

Rektor ska anmäla sig och två medarbetare i kollegiet till denna utbildning.

Anmäl team från kommunen för att organisera komvux som särskild utbildning via denna länklänk till annan webbplats

Målgrupp

Utvecklingsteam. Rektor anmäler utöver sig själv tex 1 lärare, 1 syv som tillsammans bildar en triogrupp som arbetar gemensamt under och mellan träffarna.

Tid och plats

Tillfälle 1 (en grupp på fm o en på em): 2 november 2021

Tillfälle 2 (en grupp på fm o en på em): 14 mars 2022

Processtöd ingår mellan utbildningstillfällena

Kontakt

För frågor kontakta Elisabeth Berg, Karlstad universitet eller Klara Borg, Skolverket

För frågor om anmälan, kontakta Maria Åström, Skolverket.

Bakgrund

Komvux som särskild utbildning (tidgare särvux) är sedan 1 juli 2020 en del av skolformen komvux. Att särvux är en del av komvux innebär en sammanhållen vuxenutbildning där möjligheter skapas för elever med Intellektuell funktionsnedsättning att enklare kunna ta del av utbildningar som finns inom övriga delar av komvux. En sammanhållen vuxenutbildning bedöms också medföra bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning och en utveckling av arbetet med individuella studieplaner med mera. I samband med att särvux blivit en del av komvux har även lagstiftningen harmonierats med övriga komvux.

Senast uppdaterad 03 september 2021.