Att starta lärlingsutbildning

Välkommen till en digital konferens för dig som vill veta mer om vad lärlingsutbildning innebär och vad som krävs för att starta utbildningen.

Konferensen den 20 april syftar till att ge dig ökad kunskap om gymnasial lärlingsutbildning genom nya intryck via exempel från andra skolor och intressanta diskussioner.

Anmälan

Anmäl dig senast 15 april

Anmäl dig till Starta lärlingsutbildning via denna länklänk till annan webbplats

Det är möjligt att närvara med flera deltagare per skola.

Datum och tid

20 april 2021

kl. 09.30-14-30.

Träffen är digital och sker i Teams. Du som anmäler dig får ett mejl med inloggningslänk cirka en vecka före konferensen. Gå in i mötet senast kl 09.15 för att testa tekniken.

Innehåll

09.30 Inledning, syfte och program

09.40 Lärling, vad, hur och varför?

  • Vad säger styrdokumenten om lärlingsutbildning
  • Vilka krav ställs det för att bedriva lärlingsutbildning?
  • Vilket stöd finns att tillgå? (Lärlingscentrum)

10.10 Paus

10.30 Statsbidrag för lärlingsutbildning.

10.50 Organisation av och kvalitet i lärlingsutbildningen, exempel från praktiskt genomförande.

11.15 Frågestund utifrån förmiddagen.

11.30 Lunch

12.30-13.00

  • Så kan en lärlingslärare arbeta.
  • Möte med lärling, handledare och lärare.
  • Så kan en lärlingskoordinator arbeta.

13.05 Open space utifrån målgrupper

14.05 -14.30 Frågestund och avslut

Frågor

Har du frågor om innehåll kontakta Lärlingscentrum; larlingscentrum@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 mars 2021.