Att starta lärlingsutbildning

En konferens för dig som vill veta mer om vad lärlingsutbildning innebär och vad som krävs för att starta utbildningen.

Välkommen till en konferens för dig som vill veta mer om vad lärlingsutbildning innebär och vad som krävs för att starta utbildningen.

Dessa två dagar syftar till att ge dig ökad kunskap om gymnasial lärlingsutbildning genom nya intryck via exempel från andra skolor, insikt i aktuell forskning samt intressanta diskussioner och verktyg för att utveckla undervisningen.

Målgrupp

Rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, lärlingskoordinatorer på skolor eller hos utbildningsanordnare. De i målgruppen som planerar att starta eller precis har startat lärlingsutbildning.

Tid och plats

6-7 november 2019, Blommenhof, Nyköping

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket står för på mat, fika och logi under konferensen.

Antalet platser är begränsat. Om det är fler anmälda än platser använder vi väntelista.

Anmälan & frågor

Anmäl dig senast 15 oktober via denna länklänk till annan webbplats

Har du frågor om konferensen, kontakta info@reachem.se

Program

Onsdag 6 november

09.00 Registrering och fika

10.00 Inledning, syfte och program för konferensdagarna. Skolverkets Lärlingscentrum

10.15 Lärling, vad, hur och varför? Vad säger styrdokumenten om lärlingsutbildning? Syl-via Lindqvist, Skolverkets Lärlingscentrum

11.30 Vad säger forskningen om lärande i arbetslivet? Enni Paul, lektor, Stockholms Uni-versitet och Camilla Gåfwels, lektor, konstfack.

12.30 Lunch

13.30 Kvalitet och organisation i lärlingsutbildningen, exempel från praktiskt genomfö-rande. Stefan Karlsson, rektor, Yrkesgymnasiet i Umeå.

14.40 Kaffe

15.00 Så kan en lärlingslärare arbeta, Stefan Karlsson, rektor Yrkesgymnasiet i Umeå

15.30 Så kan en lärlingskoordinator arbeta. Cecilia Tellström, lärlingskoordinator på Örnsköldsviks gymnasium

16.00 Diskussionstid i grupper
16.45 Återrapportering från grupper

19.00 Gemensam middag.

Torsdag 7 november

08.30 Statsbidrag för lärlingsutbildning och yrkesutbildning för både gymnasiet och vuxenut-bildning. Geoff Erici, Skolverket

09.00 Relation mellan lärling, handledare och elev

09.30 Kaffe

10.00 Uppdelade pass: Vuxenutbildning, Gymnasieskolan och Särvux Gymnasie-särskolan.

12.00 Lunch

13.00 Handlingsplan och kvalitetsarbete, Sylvia Lindqvist

13.15 Workshops - hur ska utvecklingen av lärlingsutbildningen ta fart på min skola? 

14.30 Kaffe inklusive Reflektioner från arbetspassen i storgrupp

Senast uppdaterad 01 oktober 2019