Barns delaktighet i det strategiska arbetet

DIGITALT | Välkomna till ett digitalt frukostseminarium om hur barn och unga kan göras delaktiga i kommunernas och regionernas strategiska och förebyggande arbete. Hur använder vi barns och ungas delaktighet när vi utformar insatser, samverkar och organiserar vårt stöd?

Bilden föreställer fyra barn på skolgården, De har vänt handflatorna mot fotografen och en håller i en fotboll.

Skolverket och Socialstyrelsen anordnar seminariet inom uppdraget för Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Anmälan

Gör din anmälan här länk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är fredagen den 17 september.

Målgrupp

Elevhälsan, skolchefer, rektorer och andra personer som arbetar med skolutveckling.

Tid och plats

Torsdagen den 23 september, 2021, klockan 08.00-09.00, incheckning via digital länk från kl 07.45. Mötet sker via Zoom.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Program

Obs! Markaryds presentation utgår på grund av sjukdom.

08.00 – 08.05 Inledning

08.05 – 08.15 Så görs unga delaktiga i Karlskoga kommun

Cecilia Ljung, folkhälsochef från Karlskoga och Degerfors TSI.

08.15 – 08.45 Hur får vi barn och unga med låg tillit till samhället att bli delaktiga och vad kan de lära oss. Obs! Ny tid!

Maj Pettersson, samordnare för social hållbarhet och barnrätt i Upplands-Bro kommun.

08.45 – 08.55 Är vi på rätt väg?

Ungdomar som har lyssnat på presentationerna reflekterar över det som har lyfts under morgonen.

08.55 – 09.00 Avslutning

Observera att tiderna i programmet är ungefärliga.

Kontakt

Ebba Silfverstolpe-Agardh

ebba.silfverstolpe.agardh@skolverket.se

Ylva Branting

ylva.branting@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad 17 september 2021.