Demokrati och didaktik

DIGITALT | Tillsammans med den globala skolan anordnar vi ett digitalt seminarium om hur vi kan arbeta för att utveckla undervisningen om lärande för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

Några elever i gymnasiet står vid en bänk i klassrummet. Några tittar på en datorskärm och några tittar in i kameran.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet "Demokrati och didaktik" Länk till annan webbplats.

Anmäl dig senast den 24 augusti.

Målgrupp

Lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet, skolans ledning och lärarstudenter.

Tid och plats

Onsdagen den 31 augusti kl 13.00-16.00.

Seminariet är digitalt, när du anmäler dig till seminariet får du en länk till seminariet.

Program

13.00 Inledning, Skolverket och den globala skolan

13.10 Läget för demokratin

Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskningsledare och chef för det internationella demokratimätningsinstitutet Varieties of Democracy (V-Dem), visar läget för demokratin globalt, i Europa och i Sverige. Vilka trender kan vi se och vilka är faktorerna bakom utvecklingen? Du får också veta mer om V-dems skolmaterial som du kan använda fritt i klassrummet.

13.40 Undervisning om demokrati

Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och gästprofessor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Dalarna och ansvarig för ”Skolans demokratiuppdrag” på skolforskningsinstitutet. Maria Olson kommer prata kring frågor som vad säger den utbildningsvetenskapliga forskningen om undervisning för och om demokrati och hur kan resultaten från forskningen omsättas till praktiknära verksamhet i klassrummet.

14.15 Paus

14.30 Workshop

Anders Urbas, lektor i statsvetenskap och Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik. Båda verksamma vid högskolan i Halmstad och medförfattare till Skolverkets moduler om hållbar utveckling.

15.30 Tips om olika myndigheters material för lärare i arbete med och för demokrati.

15.45 Den globala skolan, träffa din regionansvariga!

Kontakt

Karin Bårman, karin.barman@skolverket.se

Mats Hansson mats.hansson2@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 maj 2022.