Utveckla skolan tillsammans - dialogmöte för rektor och elever

DIGITALT| Du som är rektor är välkommen att tillsammans med elevföreträdare – så som elevråd och elevkår – delta i vårt dialogmöte om hur ni kan arbeta systematiskt med elevinflytande. Ta del av framgångsfaktorer och få stöd i att stärka och utveckla elevers inflytande i skolans verksamhet.

Vad betyder ett starkt elevinflytande i skolan? Vilka förutsättningar krävs för att du som rektor ska kunna utveckla och stärka skolans verksamhet tillsammans med dina elever? Delta i vårt dialogmöte för att identifiera styrkor och utmaningar i ert eget arbete med elevinflytande på skolan och få med stöd och verktyg för det fortsatta arbetet.

Dialogmötet genomförs i samarbete med elevorganisationerna Sveriges elevråd - Svea, Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer.

För vem?

Dialogmötet riktar sig till rektorer och elevföreträdare, till exempel elevråd eller elevkår, i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. För deltagande behöver både rektor och elevföreträdare vara anmälda och ha möjlighet att dela lokaler under dialogmötet.

Är du rektor på grund- eller gymnasiesärskola är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Tid och plats

Fredagen den 16 oktober kl. 9.00-11.30

Mötet genomföras digitalt och du får mer information och detaljer vid anmälan.

Medverkande

  • Teresa Fernández Long och Johan Lilly Gyberg, Skolverket
  • Jennie Gustafsson, Sveriges elevråd - SVEA
  • Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer
  • Lova Linde, Sveriges elevråd

Innehåll

  • Elevers inflytande - det här är skolans ansvar och möjligheter.
  • Ta del av elevorganisationernas erfarenheter.
  • Diskutera hur ni kan utveckla samarbetet med eleverna på er skola.

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 oktober.

Gör din anmälan här!länk till annan webbplats

Kontakt och frågor

Teresa Fernández Long
Mejla teresa.fernandez.long@skolverket.se

Senast uppdaterad 15 september 2020