Dialogmöten om vetenskaplig grund i skolan - eller: Vad gör jag med en lektor?

28 april Arlanda, 2020

Målgrupp

Skolchef, rektor och lektor. Vi ser gärna att deltagande lektorer kommer tillsammans med sin rektor eller skolchef.

Tid och plats

28/4 Arlanda, Clarion Hotel

Klockslag: 09.00-16.00

Syfte

Dialogmötet anordnas för att skapa en arena för skolchefer, rektorer och lektorer för att stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan. Under mötet visas exempel på hur detta kan gå till och olika möjligheter diskuteras. Målet med mötet är att deltagarna ska få en ökad medvetenhet och handlingsberedskap om hur de kan förverkliga en skola på vetenskaplig grund i sin egen verksamhet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 8 april.

Anmälningslänk: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/94654länk till annan webbplats

Anmälan är bindande.

Deltagande är kostnadsfritt och lunch ingår.

Program

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Introduktion till dagen – Skolverket

09.10 – 10.00 Föreläsning: Samverkan kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – Elisabet Nihlfors (professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Uppsala universitet)

10.05 – 10.25 Lärande exempel 1: lektors arbete i Piteå – Kristina Hansson (lektor) och Malin Westling (förvaltningschef utbildningsförvaltningen)

10.25 – 10.45 Fika

10.45 – 11.05 Lärande exempel 2 – lektors arbete i Kungsbacka – Helena Sagar (lektor) och Annika Hellström (verksamhetschef förskola och grundskola)

11.05 – 11.15 Förflyttningstid

11.15 – 12.15 Dialogmöte 1 med samtalsledare som är lektorer med uppdrag idag

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Dialogmöte 2 med samtalsledare som är lektorer med uppdrag idag

14.15 – 14.45 Fika

14.45 – 15.30 Avslutande reflektion med föreläsare och några samtalsledare, rektorer och skolchefer

Senast uppdaterad 21 februari 2020