Digital konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare 25 – 26 november

Konferensen vänder sig till dig som har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare och till dig som är chef över språk-, läs- och skrivutvecklare. Konferensen arrangeras av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS).

En illustration med åtta elever i olika åldrar. Några av eleverna läser i en bok. Någon håller i en mobil och dator.

Anmäl dig senast 29 oktober

Konferensen är kostnadsfri. Du kan delta båda dagarna eller välja att bara vara med en av dagarna.

Anmäl diglänk till annan webbplats

Antalet platser är begränsat.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare och till dig som är chef över språk-, läs- och skrivutvecklare (rektor, skolchef eller utvecklingschef och liknande).

Läs mer om Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Tid och plats

Konferensen arrangeras 25 – 26 november 2021 och är digital. Vi skickar en länk till dig cirka två eller tre dagar före konferensen.

Program

Under konferensen får du lyssna på föreläsningar och samtala med andra deltagare.

Ladda ner programPDF (pdf, 589 kB)

25 november - Leda och stödja verksamhetsutveckling
kl. 09:00 - 16:00

08:45 Incheckning
09:00 NCS hälsar välkomna och inleder
09:40 Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra, Jonna Bornemark
11:10 Reflektion och erfarenhetsutbyte i grupper
11:45 Lunchpaus
12:45 Forskningslitteracitet – att förstå, värdera och använda forskning, Sven Persson
13:45 Reflektion och erfarenhetsutbyte i grupper
14:15 Paus
14:30 Att leda och organisera för språk- och kunskapsutvecklande undervisning - ett exempel från Göteborg, Lotten Ekelund
15:10 Reflektion och erfarenhetsutbyte i grupper
15:45 NCS avslutar dagen

26 november - Främja barns och elevers läsning
kl. 09:00 - 15:00

08:45 Incheckning
09:00 NCS hälsar välkomna och inleder
09:15 Vi älskar att prata om delaktighet, men hur gör man?, Katti Hoflin
10:15 Reflektion och erfarenhetsutbyte
10:45 Paus
11:00 Skapa hållbara strukturer för organisering av läsfrämjande verksamheter, Maria Schedvin
12:00 Lunchpaus
13:00 Litteratursamtalets pedagogik – att mötas i texten, Ulrika Bergmark och Sara Viklund
14:00 Paus
14:15 Reflektion och erfarenhetsutbyte
14:50 NCS avslutar dagen

Kontakt

Skicka e-post till ncs@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 september 2021.