Digital konferens om demokrati, hållbarhet, bildning och handlingskompetens

DIGITALT | Halvdagskonferens om hållbar utveckling, demokrati, värdegrund och medie- och informationskunnighet. Under förmiddagen kommer du bland annat få lyssna på en föreläsning om bildningens nödvändighet och delta i en workshop.

En kvinna sitter i ett klassrum. I bakgrunden sitter flera elever.

Anmälan

Gör din anmälan härlänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag är 15 november 2021.

Målgrupp

Lärare i årskurs 7–8, gymnasieskola, vuxenutbildning, gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram och skolbibliotekarier.

Tid och plats

Tisdag 16 november, 2021, kl. 08.30–12.00, digital konferens

Program

08:30–08:45 Nu börjar vi

08.45–09.30 Föreläsning "Allmänna bildningens nödvändighet"

Föreläsare är Sverker Sörlin, medlem i Klimatpolitiska rådet och expert på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling och på klimatfrågans djupa förbindelser med värderingsfrågor och föreställningar inom ekonomi, religion, etik, kultur och politik.

09.30–10.45 Workshop

10.45–11.00 Paus

11.00–11.30 Föreläsning "Det demokratiska samtalet i en digital tid"

Föreläsare är Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE och regeringens särskilde utredare för utredningen "Det demokratiska samtalet i en digital tid". Carl Heath kommer också att tala om desinformation, propaganda och näthat.

11.30–11.45 Den globala skolan informerar

Anna Mogren från UHR/Den globala skolan informerar om det stöd de kan ge till skolor i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

11.45–12.00 Avslutning

Workshops

När du anmäler dig till konferensen anger du vilken av följande workshops som du vill ha som första-, andra- och tredjehandsval.

Hållbar utveckling – värdekonflikter och skolans demokratiska uppdrag

I workshopen kommer vi att problematisera skolans demokratiska uppdrag och väcka idéer om vad man ska, kan och inte får göra då värdekonflikter uppstår i klassrummet. Vi kommer att diskutera hur vi organiserar undervisning när vi arbetar med intresse- och värdekonflikter och vad vi kan göra när det uppstår situationer med motsättningar mellan skolans värdegrund och de åsikter elever för fram. Workshopen leds av Anders Urbas, Högskolan i Halmstad.

Prata Demokrati

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Charlotta Granath presenterar materialet Prata Demokrati som är ett läromedel som riktar sig till särskoleelever, elever på yrkesförberedande program i gymnasiet och skolledare. Vilka demokratiska utmaningar ser vi och hur kan vi arbeta för att motverka dem?

Kritisk användning av nätet

I workshopen kommer du att få användbara tips på stödmaterial och pedagogiska verktyg som finns att tillgå via Skolverkets modul "Kritisk användning av nätet" och MIK Sveriges kunskapsbank som drivs av Statens medieråd genom nätverket MIK Sverige. Du får också vara med och diskutera hur vi tillsammans i våra olika professioner kan verka för ökad mediemedvetenhet och digital kompetens hos barn och unga. Workshopen leds av Anna Tornberg och Ida Lithell, Statens medieråd, samt Victoria Lovsten, Skolverket.

Digital källkompetens i samhällskunskap

I workshopen kommer vi, utifrån modulen "Digital källkompetens i samhällskunskap", att visa och diskutera hur elever kan öva och utveckla förmågan att granska och belägga påståenden i samhällskunskapsundervisning. Vi presenterar fyra vägledande principer – självreflektion, källtillit, utvidgad källkritik och vaksamhet på vilseledande information – för att öva digital källkompetens och visa hur detta kunnande är en del i att utveckla elevers handlingsberedskap. Workshopen leds av Patrik Johansson och Johan Sandahl, Stockholms universitet.

Kontakt

Vid frågor om konferensen och din anmälan, kontakta karin.barman@skolverket.se