Skolutveckling och juridiska dilemman inom vuxenutbildningen

DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF | Kvalificerad fortbildning för rektorer i kommunal vuxenutbildning. Ta del av ny forskning, nätverka och diskutera skolutveckling och vuxenutbildningens juridiska utmaningar med rektorskollegor från hela landet.

LÄrare och elever på kommunal vuxenutbildning.

Målgrupp

Rektorer eller motsvarande befattning inom kommunal vuxenutbildning.

Tid och plats

Måndagen den 14 december, klockan 8.15 – 17.00, digitalt via Zoom.

Program

Denna digitala nätverksträff har tagits fram av Karlstads universitet i samverkan med Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Skolverket.

8.15 Inloggning till konferensen för gruppindelning

8.30 – 9.00 Välkommen

Juridiska dilemman i vuxenutbildningsrektorernas yrkesvardag – ansvar och styrning. Föredrag av Mikael Hellstadius, skoljurist, SOU-sekreterare KLIVA-utredningen

9.00 – 9.20 Gruppdialoger om ansvar och styrning

9.20 – 9.40 Återsamling och återkoppling

9.40 – 9.50 Fika och bensträckare

9.50 – 10.20 Fortsättning: Juridiska dilemman i vuxenutbildningsrektorernas yrkesvardag – Relationen mellan arbetsmarknadspolitisk styrning och individ/individanpassning.

  • Vad gäller och vilka redskap har rektorer för att samtala med huvudmän och nämnder i dessa frågor?
  • Pågående dimensioneringsutredning
    Föredrag av Mikael Hellstadius

10.20 – 10.40 Gruppdialoger om relationen mellan arbetsmarknadspolitisk styrning och invid/individanpassning

10.40 – Återsamling och återkoppling

10.55 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.20 Fortsättning: Juridiska dilemman i vuxenutbildningsrektorernas yrkesvardag – extraanpassningar och särskilt stöd. Föredrag av Mikael Hellstadius

11.20 – 11.35 Gruppdialoger om extraanpassningar och särskilt stöd för högre måluppfyllelse

11.35 – 11.50 Återsamling och återkoppling.

11.50 – 12.00 Datainsamling

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Utvecklingsarbete med att införa elevhälsa, extraanpassningar och särskilt stöd för sfi-studerande – forskningsresultat från en följeforskning i en pilotkommun.
Föredrag av docent Susanne Severinsson från Linköpings universitet

14.15 – 14.30 Fika, bensträckare

14.30 – 15.00 Med utgångspunkt från Severinssons föreläsning organisera gruppdialoger med fokus på möjliga lärdomar och konsekvenser för egen yrkespraktik.

15.00 – 15.15 Återsamling och återkoppling om vad som framkommit i gruppdialoger.

15.15 – 15.25 Bensträckare

15.25 – 16.45 Det omätbaras renässans – hur ska vi förhålla oss till utvärderingsmonstret?

Kritiska perspektiv på mätsamhället av Jonna Bornemark, professor i filosofi. Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen och svårigheterna att tryckas in i andra utbildningsformers system. Vad är kvalitet i vuxenutbildning och ifrån vems perspektiv? Vad ska mätas och hur?

16.45 – 17.00 Kort avslutande gemensam reflektion av dagen och framtidsblick.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och sista dag för anmälan är fredagen 27 november. Anmäl dig så fort som möjligt för att öka chansen att få en plats.

Gör din anmälan härlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om den digitala nätverksträffens innehåll:
timmy.larsson@skolverket.se
simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 oktober 2020