Digital samverkan i yrkesutbildningen

Hur kan vi stärka kvaliteten i yrkesutbildning genom digital samverkan i vardagen mellan lärare, elev och handledare? Välkommen på inspirationsförläsning!

Två elever lär sig att använda kassaapparat av en handledare i en butik.

Välkommen till Skolverkets och Lärlingscentrums inspirationsföreläsning om hur digitala verktyg kan användas för planering, återkoppling och uppföljning samt bedömning av elevernas lärande inom yrkesutbildning.
Under föreläsningen har du möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Anmäl dig till inspirationsförläsningen här senast den 16 auglänk till annan webbplats

Målgrupp

Alla som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande i yrkesutbildning.

Datum och tid

Onsdag 18 augusti kl. 13.00 - 15.00

Plats

Digital - länk skickas ut före mötet
Föreläsningen är kostnadsfri

Program

13.00 – 14.00 Att etablera en basnivå i den digitala samverkan

Så bygger du en stabil basnivå i den digitala samverkan mellan lärare, elev och handledare. Martin ger en överblick över modeller och verktyg som används runt om i Europa. Carin visar ett exempel på hur yrkeslärare har digitaliserat sin elevdokumentation, närvarohantering, arbetsprover och reflektion.

Martin Lackéus, Chalmers, Carin Sävetun Me Analytics

14.00 -14.15 Paus

14.15 – 15.15 Avancerad digital samverkan inom yrkesutbildning

Ett delvis digitalt trepartssamarbete har visat sig innebära helt nya möjligheter inom yrkesutbildning. Martin ger en överblick över nya möjligheter inom bedömning, relationsbyggande och professionsutveckling. Carin visar exempel på hur yrkeslärare arbetar med digital bedömning, skriftlig coachning på distans och stärkt vetenskaplig grund för yrkesutbildning.

Martin Lackéus, Chalmers, Carin Sävetun Me Analytics

Kontakt

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta Carina Hafrén.

Senast uppdaterad 28 juni 2021.