NCS höstkonferens 2018

NCS höstkonferens 2018 ägde rum i Stockholm den 8-9 oktober. Årets tema var ”Perspektiv på språk”.

De ca 400 personer som deltog fick ta del av många olika föreläsningar om bland annat hälsofrämjande skolutveckling, hjärnstudier och språkinlärning, flerspråkighet och läsa-skriva-räkna-garantin. Föreläsarnas powerpointpresentationer finns att hämta som pdf:er här nedanför.

Ladda ner Annika Anderssons presentation Vad kan hjärnstudier lära oss om språk och språkinlärning?PDF (pdf, 9 MB)

Se Jenny Edvardsson, Anna-Lena Godhe och Petra Magnussons presentation Digitalisering, Literacy och multimodalitet på Prezilänk till annan webbplats

Ladda ner Tammi Gustafsson Nadels presentation Att läsa världslitteratur med gymnasieeleverPDF (pdf, 239 kB)

Ladda ner Baki Hasans presentation Undervisning om nationella minoritetsspråkPDF (pdf, 289 kB)

Ladda ner Eva Hjörnes presentation Perspektiv på lärande och hälsa - ett uppdrag för hela skolanPDF (pdf, 10 MB)

Ladda ner Lisa Källermark och Daniel Rosén presentation från konferensens inledningPDF (pdf, 440 kB)

Ladda ner Ann-Marie Körlings presentation BildpromenadenPDF (pdf, 3 MB)

Ladda ner Jenny Lindbloms presentation Läsa-skriva-räkna-garantin i praktikenPDF (pdf, 1 MB)

Ladda ner Anniqa Sandell Rings presentation Flerspråkiga barns identitetsskapande och lärandePDF (pdf, 1 MB)

Ladda ner Catarina Schmidts presentation Språkutvecklande förhållningssätt - ett varv tillPDF (pdf, 12 MB)

Ladda ner Michael Tengbergs presentation Hur gör man för att urskilja god språkundervisning?PDF (pdf, 823 kB)

Ladda ner Jenny Wiksten Folkeryds presentation Skrivande i tidiga skolårPDF (pdf, 1 MB)

Ladda ner Jakob Åsberg Johnels presentation Kopplingen mellan språk- och läsutveckling hos elever med och utan neuropsykiatriska svårigheterPDF (pdf, 842 kB)

Kontakt

Du kan kontakta NCS via e-post: ncs@skolverket.se

Senast uppdaterad 30 oktober 2018