Entreprenörskap och innovation inom industritekniska och teknikprogrammet

Hur kan elever som går teknikprogrammet och industritekniska programmet utveckla förmåga till problemlösning, idéutveckling och entreprenörskap?

Välkommen till två digitala träffar där du får möjlighet att lyssna på forskare och branschrepresentanter samt dela erfarenheter och tankar med kollegor. Först presenterar vi ett webbinarium, och vid nästa träff har du möjlighet att vara med i en workshop. Anmälan krävs till båda.

Anmälan

Delta i webbinarium och i en workshop genom att anmäla dig via länk senast den 10 november och 26 november.

Anmälan till webbinarium och workshop om entreprenörskap och innovation inom industritekniska och teknikprogrammetlänk till annan webbplats

Målgrupp

Lärare och rektorer som arbetar på industritekniska programmet, teknikprogrammet eller andra program.

Tid och plats

Webbinarium

Datum och tid: tisdag 16 november 2021, kl 14.20 – 16.30

Plats: Webbinariet är digitalt, länk kommer att skickas ut veckan innan

Workshop

Datum och tid: torsdag den 2 december 2021, kl 14.20 – 17.00

Plats: Workshopen är digital, länk kommer att skickas ut veckan innan

Program webbinarium 16/11

14.20 Välkommen in på länken

14.30 Entreprenörskap och innovationstänkande i läroplanen

Carina Hafrén, Peter Skoglöf Skolverket

14.45 Innovation som konkurrensfördel för Sverige

Frida Andersson, Expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen

15.00 PAUS

15.15 Kompetenser inom entreprenörskap och innovationstänkande för arbete i dagens och framtidens tekniska branscher

Professor Bill Gartner och professor Candida G. Brush, Babson College

16.00 Panelsamtal
Bill Gartner, Candida G. Brush, Frida Andersson, Peter Stenberg, VD Teknikcollege

16.30 Avslutning

Program workshop 2/12

14.20 Välkommen in på länken

14.30 Inledning

Entreprenörskap och innovationstänkande i läroplanen

Carina Hafrén, Peter Skoglöf - Skolverket

14.50 Handledning - Teknikcollege modell för innovation och

entreprenörskap

Peter Stenberg, VD Teknikcollege

15.10 Paus
15.25 Goda exempel – hur kan man lägga man upp arbetet med entreprenörskap och innovationstänkande i utbildningarna?

Ulrica Danevad, lärare Lugnetgymnasiet
Anna Nilsson, skolledare och Malin Viklund, lärare Luleå gymnasieskola

16.10 Gruppsamtal – hur kan man lägga upp arbetet med entreprenörskap och innovationstänkande på skolan och i undervisningen?

16.50 Återsamling och avslutning

Frågor

Har du frågor kontakta Carina Hafrén, 073/377 3050, carina.hafren@skolverket.se

Senast uppdaterad 05 oktober 2021.