Europarådets workshop om språkinlärning

11-12 november
Är du lärare eller modersmålslärare och undervisar elever i åk 1–6 med annat modersmål än svenska i klassen? Då kan du anmäla dig till en digital tvådagars workshop tillsammans med forskare.

Anmäl dig senast 29 oktober

Vi på Skolverket ser gärna att det är två lärare från samma skola som anmäler sig och att en av dem är klasslärare och att den andra är modersmålslärare. Det är för att öka möjligheten att omsätta lärdomar från workshoppen i praktiken.

Anmäl dig senast den 29 oktoberlänk till annan webbplats

Först till kvarn gäller, antalet platser är begränsat till 30 deltagare.

Målgrupp

Lärare och modersmålslärare som undervisar i åk 1–6 och har elever med annat modersmål än svenska i klassen.

Tid och plats

Digitalt under två dagar:
Torsdag 11 november kl. 09.00 – 15.30 och
fredag 12 november kl. 08.30– 15.00.

Workshop: Supporting Multilingual Classrooms

Två forskare som arbetar med Europarådets olika språkutvecklande projekt kommer att hålla i workshoppen.

Som deltagare får du ta del av

  • hur du kan arbeta med olika strategier för att främja integration
  • hur du kan arbeta med språkinlärning och undervisning inklusive skolspråk, främmande språk och hemspråk
  • vilka utmaningar du står inför och hur du kan anpassa och använda olika pedagogiska verktyg för att tillgodose invandrarelevernas behov
  • aktuell forskning inom området och hur man kan omsätta det i den egna praktiken.

Expertteamet håller workshoppen på engelska men deltagarna kan använda både svenska och engelska.

Kontakt

Eva Engdell, eva.engdell@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 oktober 2021.